svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง

08 ตุลาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง/เขตการให้ความช่วยเหลือจำนวน 6 อำเภอ 31 ตำบล 185 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน สถานการณ์น้ำท่าจีน ขึ้นกับการระบายน้ำ ที่ ประตูระบายน้ำพลเทพ

8 ตุลาคม 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีและได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแนวโน้มสถานการณ์การเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานการณ์

(1) สถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ประตูระบายน้ำพลเทพ 120.75 ลบ.ม/วินาที มีการระบายเข้าแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นและทำให้ระดับน้ำสูงกว่าระดับเฝ้าระวัง 0.89 เมตร

(2) สถานการณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา 261.32 ลบ.ม/วินาที มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและทำให้ระดับน้ำสูงกว่าระดับเฝ้าระวัง 1.53 เมตร ทำใหพื้นที่ ด้านท้าย ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง

(3) สถานการณ์น้ำในเขื่อนกระเสียว ปัจจุบัน ปริมาตรน้ำเก็บกัก 303 ล้าน ลบ.ม.(ความจุอ่างเก็บน้ำกระเสียว 299 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งเกินความจุของอ่าง 4 ล้าน ลบ.ม.ทำให้ต้องระบายน้ำ 3 ล้าน ลบ.ม /วัน ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนกระเสียวส่งผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนกระเสียว ประกอบด้วย อำเภอเดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ สามชุก ดอนเจดีย์ อู่ทอง ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง

ล่าสุด ทางด้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือจำนวน 6 อำเภอ 31 ตำบล 185 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน สถานการณ์น้ำท่าจีน ขึ้นกับการระบายน้ำ ที่ ประตูระบายน้ำพลเทพ เข้าพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หากมีการระบายเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มชื้นจะทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น หากฝนในพื้นที่หยุดตก ก็จะทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนกระเสียวน้อยลงก็จะทำให้สถานการณ์น้ำทรงตัวและค่อยๆลดลงจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน /อำเภอ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำ

พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำเจ้าเจ็ดและโพธิ์พระยา ให้มีการเตรียมตัวเฝ้าระวัง และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทาง ปภ.ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน5 อำเภอ จำนวน 57 เครื่อง การสนับสนุนรถแบคโฮ 2 อำเภอ จำนวน 5 คัน และเตรียมการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ 2 อำเภอ จำนวน 36 เครื่องการสนับสนุนกระสอบทราย 9 อำเภอ จำนวน 446,200 ใบการสนับสนุนเรือ 6 อำเภอ จำนวน 267 ลำและการสนับสนุนถุงยังชีพ

ชมคลิป >> สุพรรณฯน่าเป็นห่วง 

สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง

สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง ทางด้านนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายหมวดเอก หฤฑีฐ์ ศรีเอียด ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี นำถุงยังชีพลงเรือไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถูกน้ำท่วมบ้านเรือนถนนทางเข้าบ้านสัญจรไปไหนไม่สะดวก พร้อมกับให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยให้มีขวัญกำลังสู้ภัยธรรมชาติและคาดว่าอีกไม่นานสถานการณ์คงจะคลี่คลาย ขณะนี้นอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วยังมีวัดและโรงเรียนต่างๆอีกหลายพื้นที่ ที่ถูกน้ำท่วม

สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง

สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง สุพรรณบุรี ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง

ขอขอบคุณที่มา สำนักข่าวเนชั่น มงคล สว่างศรี ศูนย์ข่าว จ.สุพรรณบุรี

 

 

logoline