svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เขื่อนเจ้าพระยาปักธงแดง เตือนเตรียมระบาย 3,000 ลบ.ม/วินาที

07 ตุลาคม 2565
6.7 k

เขื่อนเจ้าพระยาปักธงแดง เตือนเตรียมระบาย 3,000 ลบ.ม/วินาที ด้าน เลขาฯกอนช. เผย 8 ต.ค. ประชาชนริมเจ้าพระยาเฝ้าระวัง ส่อ วิกฤต น้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุนสูงสุด

7 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงหน้าเป็นห่วง  โดยระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เขื่อนเจ้าพระยา ได้มีการปักธงแดง เพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์วิกฤติ นอกจากนี้ทางด้าน กอนช. ยังได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา รับมวลน้ำจากด้านเหนือเขื่อนเป็นจำนวนมาก ทำให้จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำ ในอัตราไม่เกิน 3,000 ลบ.ม./วินาที

 

ล่าสุด นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ออกประกาศเฝ้าระวัง ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ฉบับที่49/2565 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น โดยที่ สถานีวัดน้ำC.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีเกณฑ์ 3,077 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว จะไหลมารวมกับแม่น้ำสะแกกรัง และลำน้ำสาขา ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา

 

เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นธงแดง เตือนประชาชน เร่งระบายน้ำ 3,000 ลบ.ม./วินาที

โดยกรมชลประทานได้พิจารณารับน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกอย่างเต็มศักยภาพคลองที่สามารถรองรับน้ำได้ ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระดับอยู่ที่ 17.64 เมตร/รทก. ซึ่งสูงกว่าระดับเก็บกัก 1.14 เมตร/รทก. เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบาลระบายน้ำและตัวเขื่อนเจ้าพระยา กรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ 17.60 เมตร/รทก. ซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้น  อยู่ในอัตรามากกว่า 2,900-3,000 ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565

 

ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานครฯ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ

 

ปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

โดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.90-2.20 เมตร/รทก. ในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลทำให้ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อ.อินทร์บุรี และ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อ.ป่าโมก และ อ.ไชโย คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.เสนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.10 – 0.15 เมตร บริเวณตั้งแต่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.15 – 0.30 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงของให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 3,082 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่ สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.63 เมตร/รทก. มีระดับน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 16.77 เมตร/รทก. และเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,872 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงส่งผลทำให้ที่สถานีวัดน้ำ C.3 บ้านบางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 2,689 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

วรชล ฟักขาว, ธนพล แสงทอง รายงานจาก จ.ชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำ 3,000 ลบม./วินาที

เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำ 3,000 ลบ.ม./วินาที