svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

03 ตุลาคม 2565
2.6 k

สำนักงานชลประทานที่ 1 ออกประกาศฉบับที่ 3 เตือน 5 โซนจุดเสี่ยงรับมือน้ำปิงทะลัก หลังระดับน้ำปิง สถานที่ P1 สะพานนวรัฐ แตะ 4.35 เมตร เกินจุดวิกฤติ 0.65 เมตร

3 ตุลาคม 2565 ระดับน้ำใน แม่น้ำปิง สถานที่ P1 สะพานนวรัฐ แตะ 4.35 เมตร เกินจุดวิกฤติ 0.65 เมตร ล่าสุดเมื่อเวลา 06.00 น. น้ำได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บริเวณริมแม่น้ำปิงหลายชุมชน เช่น ช้างคลาน ,ถ.เจริญประเทศ ,ป่าพร้าวนอก, ย่านร.ร.มงฟอร์ตประถม -ร.ร.เรยีนา  ขณะที่ีปภ.เชียงใหม่ระดมเรือท้องแบน -รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าช่วยเหลือประชาชน 

 

โดยก่อนหน้านี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนในเขต โซน 1 , 2 และ 3 ขนย้ายของขึ้นที่สูง เนื่องจากน้ำที่สถานี P 67 บ้านแม่แต อำเภอสันทราย คาด 9 โมงเช้าวันนี้ (3 ต.ค.) น้ำถึงระดับ 4.60 ม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศด่วน! ขอให้ปชช.ขนย้ายของขึ้นที่สูง 9 โมงเช้าวิกฤต

 

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

เมื่อเวลา 03.45 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ออกประกาศสำนักงานชลประทานที่ 1 ฉบับที่ 3/ 2565  เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำปิง (สถานี P.1 สะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) ระบุว่า


เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู‘ ในช่วงวันที่ 28-30 กันยายน 2565 ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสาขาของแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้น ขอให้พื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวแม่น้ำปิง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำปิงที่ และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง 5 โซน ดังนี้ 

 

  • โซน 1  ระดับน้ำที่สะพานนวรัฐ +3.70 เมตร บ้านป้าพร้าวนอก (บางส่วน) ร้านอาหารท่าน้ำ ร้านอาหารระเบียงฝั่งปิง ทางลอดใต้สะพานบำแดด

 

  • โซน 2 ระดับน้ำที่สะพานนวรัฐ +3.4 เมตร ถนนเจริญประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตประถม โรงเรียนพระหฤทัย สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ วัดชัยมงคล หมู่บ้านเวียงทอง

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

  • โซน 3 ระดับน้ำที่สะพานนวรัฐ +4.0 เมตร บ้านเด่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (บ้านเด่น) หมู่บ้านจินดานิเวศน์

 

  • โซน 4 ระดับที่สะพานนวรัฐ +4.1 เมตร วัดท่าสะต๋อย ตลาดทองคำ ค่ายกาวิละตลาดสันป้าช่อย

 

  • โซน 5  ระดับที่สะพานนวรัฐ +4.20 เมตร ตลาดหนองหอย โรงเรียนมงฟอร์ต โรงเรียนกาวิละ หมู่บ้านปาล์มสปริงส์ โซน b ระตับที่สะพานนรัฐ +4.30 เมตร ถนนช้างคลาน ไนท์บาร์ซาร์ แยกแสงตะวัน วัดหัวฝาย

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่


รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 06.00 น. สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง ที่สถานี P.67 (แม่น้ำปิง ที่บ้านแม่แต อ.สันทราย) ระดับน้ำ 3.65 เมตร (ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.15 เมตร) ปริมาณน้ำ 470.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

 

ส่วนสถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.35 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.65 เมตร) ปริมาณน้ำ 675.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง
 

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

ส่วนปริมาณน้ำ (น้ำแม่แตง) ผ่านฝายแม่แตง 377.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มคงที่, ปริมาณน้ำ (แม่น้ำปิง) ที่ไหลผ่านฝายแม่แฝก 120.90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ผันน้ำเข้าคลองแม่แฝก 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที), ปริมาณน้ำที่สถานี P.21 (น้ำแม่ริม) 60.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว, - สถานี P.20 (น้ำปิง ที่อำเภอเชียงดาว) ปริมาณน้ำ 172.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น,  สถานี P.92 (น้ำแม่แตง ที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง) ปริมาณน้ำ 268.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มลดลง,  สถานี P.75 (แม่น้ำปิง ที่บ้านช่อแล อ.แม่แตง) ปริมาณน้ำ 122.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีแนวโน้มทรงตัว


นายอารุณ ปินตา  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ณ เวลา 06.00น. วันที่  3 ต.ค.65 น. จากสถานการณ์น้ำที่สถานี P.1 (แม่น้ำปิง ที่สะพานนวรัฐ เมืองเชียงใหม่) ระดับน้ำ 4.35 เมตร (สูงกว่าระดับวิกฤติ 0.65 เมตร) ปริมาณน้ำ 675.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงมาจากลุ่มน้ำแม่แตง

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

ขณะนี้ น้ำได้ท่วมบ้านเรือนประชาชน บริเวณริมแม่น้ำปิงหลายชุมชน เช่น ช้างคลาน ,ถ.เจริญประเทศ ,ป่าพร้าวนอก(ใต้สะพาน ตร.ภาค5), ร.ร.มงฟอร์ตประถม ,ร.ร.เรยีนาฯ,วัดชัยมงคล ,ทางลอดสะพานสลีเสียงพิงค์ฝั่งทิศตะวันออกเป็นต้น

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่
ทางปภ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 อปท.และเทศบาลในพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบตลอดริมแม่น้ำปิง ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว และให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวแม่น้ำปิง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งได้ส่งเรือท้องแบน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปที่จุดบ้านเด่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

ด่วน! “น้ำปิง” เกินจุดวิกฤต ทะลักท่วม 5 โซนเชียงใหม่

ข่าวและภาพ : สกาวรัตน์ ศิริมา

สำนักข่าวเนชั่น จ.เชียงใหม่