svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ

01 ตุลาคม 2565

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ ร่วมมือกันสร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดลังการ ลวดลายสวยงาม เพื่อไปร่วมโชว์ในงานเทศกาลออกพรรษาแข่งขันเรือยาว และแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร พร้อมรับนักท่องเที่ยว

ที่วัดสะพานศรี ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบช่างฝีมือจำนวนหนึ่งต่างเร่งมือสุดกำลัง เพื่อนำปราสาทผึ้งไปร่วมโชว์ในงานเทศกาลออกพรรษาแข่งขันเรือยาวและแห่ปราสาทผึ้ง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นช่างฝีมือคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมสร้างปราสาทผึ้งของทางวัด ซึ่งบางคนมาเริ่มทำปราสาทผึ้งด้วยใจรักตั้งแต่อายุ 16 ปี จนตอนนี้อายุ 30 ปี แล้วเพื่ออยากสืบสานประเพณีการสร้างปราสาทผึ้ง และสร้างช่างฝีมือปราสาทผึ้งจากรุ่นสู่รุ่น

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ

นายรังสิทธิ์ วงแสนชัย อายุ 30 ปี ช่างฝีมือที่เริ่มทำปราสาทผึ้งตั้งแต่อายุ 16 ปี เปิดเผยว่า เขาภูมิใจ รัก และหวงแหน ประเพณีปราสาทผึ้งเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยเรียนรู้มาจากช่างฝีมือรุ่นครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนไว้ และปรับปรุงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมี พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ หรือเจ้าคุณนันท์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และเจ้าอาวาสวัดสะพานศรี เป็นผู้กำกับดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่ การเตรียมขี้ผึ้ง หล่อขี้ผึ้ง และแกะสลักเป็นลวดลายไทย

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ

พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ เจ้าอาวาสวัดสะพานศรี กล่าวว่า ปราสาทผึ้งวัดสะพานศรีปีนี้ มีมณฑป 5 ยอด เพื่อถวายพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ มีลวดลายแสดงถึงประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ตรงกลางเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนฐานเป็นลวดลายคำขวัญจังหวัดสกลนคร โดยสร้างอย่างประณีตให้ออกมาวิจิตรงดงามตระการตา เพื่อร่วมขบวนแห่ถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงวิถีชีวิต 6 ชนเผ่า

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ