svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ ร่วมมือกันสร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดลังการ ลวดลายสวยงาม เพื่อไปร่วมโชว์ในงานเทศกาลออกพรรษาแข่งขันเรือยาว และแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร พร้อมรับนักท่องเที่ยว

ที่วัดสะพานศรี ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบช่างฝีมือจำนวนหนึ่งต่างเร่งมือสุดกำลัง เพื่อนำปราสาทผึ้งไปร่วมโชว์ในงานเทศกาลออกพรรษาแข่งขันเรือยาวและแห่ปราสาทผึ้ง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นช่างฝีมือคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมสร้างปราสาทผึ้งของทางวัด ซึ่งบางคนมาเริ่มทำปราสาทผึ้งด้วยใจรักตั้งแต่อายุ 16 ปี จนตอนนี้อายุ 30 ปี แล้วเพื่ออยากสืบสานประเพณีการสร้างปราสาทผึ้ง และสร้างช่างฝีมือปราสาทผึ้งจากรุ่นสู่รุ่น

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ

นายรังสิทธิ์ วงแสนชัย อายุ 30 ปี ช่างฝีมือที่เริ่มทำปราสาทผึ้งตั้งแต่อายุ 16 ปี เปิดเผยว่า เขาภูมิใจ รัก และหวงแหน ประเพณีปราสาทผึ้งเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยเรียนรู้มาจากช่างฝีมือรุ่นครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนไว้ และปรับปรุงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมี พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ หรือเจ้าคุณนันท์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และเจ้าอาวาสวัดสะพานศรี เป็นผู้กำกับดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่ การเตรียมขี้ผึ้ง หล่อขี้ผึ้ง และแกะสลักเป็นลวดลายไทย

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ

พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ เจ้าอาวาสวัดสะพานศรี กล่าวว่า ปราสาทผึ้งวัดสะพานศรีปีนี้ มีมณฑป 5 ยอด เพื่อถวายพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ มีลวดลายแสดงถึงประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ตรงกลางเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนฐานเป็นลวดลายคำขวัญจังหวัดสกลนคร โดยสร้างอย่างประณีตให้ออกมาวิจิตรงดงามตระการตา เพื่อร่วมขบวนแห่ถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงวิถีชีวิต 6 ชนเผ่า

ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ ช่างฝีมือรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี สร้าง “ปราสาทผึ้ง” สุดอลังการ