svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ถอนฟัน-ขูดหินปูนฟรี ทันตกรรม มข.สุดฮอตคิวเต็ม งานเปิดบ้านนำบริการสู่ชุมชน

ประชาชนแห่ถอนฟัน-ขูดหินปูนฟรี ที่คณะทันตกรรม มข.เปิดบ้านนำมาบริการถึงชุมชนให้ประชาชนที่สนใจได้มาใช้บริการ พบคิวจองเต็มตั้งแต่เช้า พร้อมบูธให้บริการกว่า 41 บูธครอบคลุมทุกความต้องการของประชาชน

16 กันยายน 2565  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน หรือ  โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดย รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมโดยงานครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
สำหรับงานมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน เป็นงานมหกรรมการบริการชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายร่วมออกบูธให้บริการ 41 หน่วยงาน มากกว่าปีที่ผ่านมาถึงเท่าตัว ครอบคลุมความต้องการของประชาชน      สอดคล้องกับ ปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยได้ออกไปทำงานกับสังคมในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ ความเป็นอยู่ และสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากสภาวะเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้อีกมากมายจากผู้เชี่ยวชาญ

ถอนฟัน-ขูดหินปูนฟรี ทันตกรรม มข.สุดฮอตคิวเต็ม งานเปิดบ้านนำบริการสู่ชุมชน
 

กิจกรรมภายในงานมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน  ทางมหาวิทยาลัยนำหน่วยบริการมาให้บริการประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  มีทั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คลังเลือดกลาง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี สาขาวิสัญญีวิทยา สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ สำนักหอสมุด กองกฎหมาย กองกีฬา กองอาคารและสถานที่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
หน่วยงานภายนอก อาทิเช่น เทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายสภากาแฟสีหราชเดโชชัย เครือข่ายสถานีวิทยุ เครือข่ายสื่อมวลชน สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น สถานีรถไฟขอนแก่น บริษัทมิสลิลี่ฟาร์มา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โรงงานน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

ถอนฟัน-ขูดหินปูนฟรี ทันตกรรม มข.สุดฮอตคิวเต็ม งานเปิดบ้านนำบริการสู่ชุมชน
 

สำหรับบรรยากาศการให้บริการ พบว่า หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย อุดฟันและถอนฟัน  ได้รับความสนใจจากประชาชนมาเข้าคิวใช้บริการเป็นจำนวนมาก  ทำให้คิวเต็มตั้งแต่ช่วงเช้า 


ส่วนบริการต่างๆ ที่มีในงาน มีทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพหัวใจเบื้องต้น และรับบริจาคโลหิต  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม การตรวจคัดกรองโควิด 19 พร้อมออกใบรับรอง การให้บริการฝังเข็มเพื่อการระงับปวด คลินิกโรคเฉพาะทาง คลินิกให้คำแนะนำเด็กเกี่ยวกับการขาดความอบอุ่น ปัญหาครอบครัวโดยนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การกำจัดเห็บหมัด การแนะนำเรื่องการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร การให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานอาคารและการก่อสร้างอาคาร พร้อมแจกแบบบ้านประหยัดพลังงาน การให้คำปรึกษาเด็กเรียนรู้ช้า รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ U2T for BCG และการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรโครงการแก้จน นอกจากนี้ ยังมีให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน การบริการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าว/ภาพ กวินทรา  ใจซื่อ  ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน  สำนักข่าวเนชั่น

ถอนฟัน-ขูดหินปูนฟรี ทันตกรรม มข.สุดฮอตคิวเต็ม งานเปิดบ้านนำบริการสู่ชุมชน