svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

มติเอกฉันท์สหกรณ์ครูขอนแก่นยื่นคุ้มครองสิทธิคดี"เอกราช"ยักยอก431ล.

31 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

มติเอกฉันท์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นยื่นคุ้มครองสิทธิ คดี "เอกราช ช่างเหลา" ยักยอกเงิน 431 ล้าน ยืนยันสหกรณ์มีสภาพคล่อง ไม่กระทบสมาชิก มีกำไร600กว่าล้าน

31 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการเรียกประชุมด่วน หลังเว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

 

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย "นายเอกราช ช่างเหลา"อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น กับพวก มีกำหนด ไม่เกิน 90 วัน  นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือ ดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย

มติเอกฉันท์สหกรณ์ครูขอนแก่นยื่นคุ้มครองสิทธิคดี\"เอกราช\"ยักยอก431ล.
 

ดร.สนอง สุดสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู จ.ขอนแก่น เปิดเผยภายหลังจากการประชุม ว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมหลังจาก ป.ป.ง.มีประกาศในราชกิจนุเบกษา เรื่องการยึดทรัพย์ นายเอกราช ช่างเหลา อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และปัจจุบันเป็น ส.ส.ภูมิใจไทย มีผู้เสียหายโดยตรงที่เป็นนิติบุคคล คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ขอนแก่น จำนวนเงิน 431 ล้านบาท และราชกิจจานุเบกษามีหนังสือแจ้งในวรรคท้ายว่าให้ผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิ วันนี้จึงประชุมเพื่อขอมติว่าสหกรณ์ว่าจะขอคุ้มครองสิทธิหรือไม่  ผลการประชุมคณะกรรมการทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์ขอคุ้มครองสิทธิ และจะเดินทางไปยื่นคุ้มครองสิทธิต่อสำนักงานป.ป.ง. ส่วนขั้นตอนการยึดทรัพย์เป็นเรื่องของป.ป.ง. ทางสหกรณ์มีหน้าที่ยื่นคุ้มครองสิทธิเพื่อให้ได้ทรัพย์คืนมา

 

ดร.สนอง สุดสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานของสหกรณ์ไม่มีปัญหา มีสภาพคล่อง และมีกำไร600กว่าล้านบาท ส่วนการติดตามหนี้สิน ทั้งเรื่องหนี้สินบุคคลธรรมดาและหนี้สินเงินขาดบัญชี มีการติดตามทางศาลอีกทางหนึ่งควบคู่กันไป ไม่มีผู้เสียหายร้องเรียนผลกระทบเพิ่มเติม เนื่องจากเงินที่ขาดบัญชีเป็นเงินนามของสหกรณ์หรือนิติบุคคล ผู้เสียหายโดยตรงคือนิติบุคคล เพราะฉะนั้นในการยื่นต้องอาศัยหลักฐานการแจ้งความต่างๆ ส่วนสมาชิก2หมื่นคนก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย แต่ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง ยืนยันว่าทางสหกรณ์มีเจตนาต้องการทรัพย์สินคืน ทางเราก็ติดตามทั้งทางศาลและป.ป.ง. หากได้คืนก็ถือว่ายุติในทางแพ่ง

มติเอกฉันท์สหกรณ์ครูขอนแก่นยื่นคุ้มครองสิทธิคดี\"เอกราช\"ยักยอก431ล.
 

ดร.สนอง สุดสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัยพ์ครู จ.ขอนแก่น เปิดเผยทิ้งท้ายว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว ทางสหกรณ์พยายามติดตามทางศาล ยังมีเจตนารมณ์เช่นเดิม ยืนยันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีความมั่นคง เป็นสหกรณ์แบบอย่างที่ได้ดูแลพี่น้องเพื่อนครู โดยการลดดอกเบี้ย และทำโครงการพิเศษในการรวมหนี้ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกมีความสุข และมีดอกผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกปี ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง 
 

ภาพ/ข่าว - สุริยา ปะตะทะโย สำนักข่าวเนชั่น ศูนย์ข่าวภาคอีสาน

logoline