svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เชียงใหม่สั่งทุกอำเภอเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน 11-13 ส.ค.นี้

10 สิงหาคม 2565
512

เชียงใหม่สั่งทุกอำเภอ เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “มู่หลาน” 11-13 ส.ค.นี้

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกหนังสือวิทยุด่วน ที่ชม. 0021/ว 22944 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แจ้งถึงนายอำเภอ นายกเทศมนตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และประชาสัมพันธ์จังหวัด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ให้เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “มู่หลาน ” ที่จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม นี้ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง

เชียงใหม่สั่งทุกอำเภอเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน 11-13 ส.ค.นี้

เชียงใหม่สั่งทุกอำเภอเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน 11-13 ส.ค.นี้

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มริมน้ำและที่ลาดเชิงเขา รวมทั้งหมด 919 หมู่บ้านใน 25 อำเภอ มากที่สุดอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง 66 หมู่บ้าน อำเภอสันทราย 65 หมู่บ้าน และอำเภอแม่แตง 59 หมู่บ้าน

เชียงใหม่สั่งทุกอำเภอเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน 11-13 ส.ค.นี้ เชียงใหม่สั่งทุกอำเภอเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน 11-13 ส.ค.นี้