svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์"ยันรัฐพร้อมดูแลปากท้อง-สุขภาพประชาชน

06 พฤษภาคม 2565

"นิพนธ์"ยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่ไปกับเรื่องปากท้อง ชูนโยบายเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกิน-ประกันรายได้เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน

6 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอจักราช และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอจักราช ร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอจักราช จ.นครราชสีมา

 

"นิพนธ์"ยันรัฐพร้อมดูแลปากท้อง-สุขภาพประชาชน

 

นอกจากนี้ ยังติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อนในช่วงที่ผ่านมา การขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้ อีกทั้ง ยังพร้อมสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ที่เกษตรกร จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

 

ขณะเดียวกัน ยังได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ จัดหาช่องทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่แน่นอน หากทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจะทำให้เกษตรมีความยั่งยืน ราคาเพิ่มขึ้น การเกษตรดีขึ้น ซึ่งหากร่วมมือกันทุกภาคส่วนก็จะทำให้การเกษตรมีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งนโยบายประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

 

"นิพนธ์"ยันรัฐพร้อมดูแลปากท้อง-สุขภาพประชาชน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ให้จังหวัดต่างๆ ได้เร่งสำรวจการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช.โดยเน้นย้ำ คทช. จังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เร่งรัดสำรวจที่ดินแปลงสาธารณะที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และทำการออก น.ส.ล. เพื่อทำให้ทราบขอบเขตที่แน่นอน สามารถจัดสรรที่ดินทำกินทุกประเภทให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 

 

"นิพนธ์"ยันรัฐพร้อมดูแลปากท้อง-สุขภาพประชาชน

 

"ส่วนอีกนโยบายสำคัญคือโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องที่มาอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแต่เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่ใช่ที่ดินอนุรักษ์ ถ้าพี่น้องทำกินถือครองจริงให้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดและออก น.ส.3 น.ส.3 ก. ออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชน และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ได้มากที่สุด" นายนิพนธ์ กล่าว 

นายนิพนธ์ ยังกล่าวอีกว่า ในขณะนี้ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน และปัญหาราคาสินค้า ซึ่งสถานการณ์โควิดไม่ได้ส่งผลต่อด้านสุขภาพอนามัยอย่างเดียว แต่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินและรายได้ของประชาชนด้วย ดังนั้น จังหวัดต้องร่วมกันแก้ไขพื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ขายในตลาดหรือร้านค้า ร่วมกันพัฒนาสร้างเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

 

"นิพนธ์"ยันรัฐพร้อมดูแลปากท้อง-สุขภาพประชาชน

 

"เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินต้องมีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป ขอยืนยันกับพี่น้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนว่า รัฐบาลพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องปากท้อง" รมช.มหาดไทย ระบุ