svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

จ่อลงดาบ! แรงงานต่างด้าวไม่ตรวจโควิด เลี่ยงฉีดวัคซีน ฝ่าฝืนจับปรับ-จำคุก

04 ธันวาคม 2564

จังหวัดเชียงใหม่ใช้มาตรการเข้มงวด หลังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองและเข้ารับการฉีดวัคซีน ใช้วิธีกดดันผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting หากพบฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

4 ธันวาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังสูง (Red Zone) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องจากยังคงพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และขอรับบริการฉีดวัคซีน

 

จ่อลงดาบ! แรงงานต่างด้าวไม่ตรวจโควิด เลี่ยงฉีดวัคซีน ฝ่าฝืนจับปรับ-จำคุก

 

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงเสนอให้เพิ่มเติมมาตรการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริเวณตลาดเมืองใหม่และชุมชนโดยรอบ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และรับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

 

จ่อลงดาบ! แรงงานต่างด้าวไม่ตรวจโควิด เลี่ยงฉีดวัคซีน ฝ่าฝืนจับปรับ-จำคุก

 

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เร่งค้นหาและใช้มาตรการกดดันให้เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบกิจการทุกประเภท และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่บริเวณตลาดเมืองใหม่และชุมชนโดยรอบให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK และให้พิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

จ่อลงดาบ! แรงงานต่างด้าวไม่ตรวจโควิด เลี่ยงฉีดวัคซีน ฝ่าฝืนจับปรับ-จำคุก

 

 

นอกจากนี้ ให้เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ประกอบกิจการทุกประเภท ในพื้นที่ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

 

หากผู้ใดฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2564