svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ยื่นหนังสือร้องเรียนถูกยื้อปล่อยเงินกู้

15 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สมาชิกสหกรณ์ครูแพร่ 50 คน นัดชุมนุมหน้าสหกรณ์ยื่นหนังสือร้องเรียนให้อนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกกว่า 400 ราย ภายใน 7 วัน หากไม่มีผล เตรียมยื่นเรื่องศูนย์ดำรงธรรม และ ปปง.ดีเอสไอ เข้าตรวจสอบ ยันทุกรายยื่นเรื่องตามเกณฑ์ถูกต้อง

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ยื่นหนังสือร้องเรียนถูกยื้อปล่อยเงินกู้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายเสงี่ยม อัมภาราม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดแพร่ (สปจ.แพร่)และ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ครูแพร่จำกัด รวม 50 คน ได้มาชุมนุมและยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์ รองประธานกรรมการ รับมอบหนังสือแทน นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ และ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรร์ออมทรัพครูแพร่ รับหนังสือแทน นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถากร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด หมู่ 9 ถ.น้ำทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ยื่นหนังสือร้องเรียนถูกยื้อปล่อยเงินกู้

        นายเสงี่ยม เปิดเผยว่า มายื่นหนังสือวันนี้เป็นเรื่องของ ความเดือดร้อนจากการที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด ไม่อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำนวนกว่า 400 คน  ตามที่คุณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด ได้ประกาศหลักเกณฑ์การกู้เงินทุกประเภท เมื่อวันที่ 21ตุลาคม 2564 ลงนามโดยประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และสมาชิกได้ยื่นเรื่องขอกู้เงินตามประกาศหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

            ดังนั้น จึงขอให้รายละเอียดเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 1. ประธานคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ยื่นเรื่องขอกู้เงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2564 แต่ทำไมถึงมีการไม่อนุมัติให้มีการจ่ายเงินดังกล่าวให้ ทั้งที่สมาชิกได้ทำสัญญา และมีคนค้ำประกันได้ดำเนินการลงลายมือชื่อในเอกสารการกู้เงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสหกรณ์กำหนดไว้ 2. การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่อนุมัติให้จ่ายเงินกู้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 3. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการว่าด้วยการกู้เงิน เป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายหรือไม่

 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ยื่นหนังสือร้องเรียนถูกยื้อปล่อยเงินกู้

           ทั้งนี้ สมาชิกได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนเป็นที่สุด สหกรณ์ต้องให้การช่วยเหลือสมาชิก ประธานและคณะกรรมการบริหารงานต้องมีพรหมวิหาร 4 มีความเอื้ออาทรต่อสมาชิก เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน ไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่ง จึงขอให้คณะกรรมการได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดถึงสาเหตุการไม่อนุมัติให้มีการกู้เงินให้สมาชิกทราบโดยด่วน

           นางปานทอง ชัยวิรัช สมาชิกสหกรร์ออมทรัพย์ครูแพร่ กล่าวว่า หากไม่ทราบผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จะยกระดับไปร้องเรียนที่ ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สหกรณ์แห่งประเทศไทย ปปง.เข้ามาตรวจสอบและ และขอให้ ดีเอสไอ. เข้ามาทำเป็นคดีพิเศษ มีหลายข้อมูลที่ยังเปิดเผยไม่ได้ ปัญหาที่ไม่ได้รับการอนุมัติจึงน่าจะมาจากปัญหาภายในของสหกรณ์เอง เพื่อใหัเกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิกของสหกรณ์และปกป้ององค์กรของเราให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สุจริต ไม่สร้างอิทธิพล มติของคณะกรรมการก็อนุมัติแล้ว ก็ติดอยู่ที่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เท่านั้นที่ไม่อนุมัติ

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ผู้มาชุมนุมยังถือป้ายระบุข้อความตำหนิ ผู้ไม่อนุมัติเงินกู้ ดังนี้ ป้ายที่ 1 มีข้อความว่า 1.ผู้จัดการมีอำนาจใหญ่ขนาดไหนที่ไม่เซ็นอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิก 2.โดยขัดขืนมติเอกฉันท์ ของคณะกรรมการ  ป้ายที่ 2 มีข้อความว่า ผู้จัดการ สอ.ครูแพร่บริหารงานไม่เป็น มีแต่ความขัดแย้งให้ลาออกไป ถ้าไม่ออก สมาชิกจะไล่ออก จะไม่มีที่ยืนในสังคมเอาใจแต่พวกพ้องที่เป็นคนใกล้ชิด และบริวารพวกพ้อง  ป้ายที่ 3 มีข้อความว่า กรรมการคนไหนที่ร้องคัดค้านการปล่อยเงินกู้มีใครบ้างให้ลาออกไปอย่าให้สมาชิกขับไล่ออกถ้าออกไป อย่าหวังได้กลับเข้ามา พร้อมกันนี้ ยังได้มีการนำพวงหรีดสีดำ มาวางไว้

ภาพ/ข่าว สุภัทร แสงดอก 

logoline