svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เพิ่มกำลังเฝ้าระวังชายแดนระนอง-ชุมพร

09 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ระนอง - ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี สั่งเพิ่มกำลัง-อุปกรณ์ เฝ้าระวังชายแดนจ.ระนอง-ชุมพร สกัดหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน

     9 พฤศจิกายน 2564 พลตรี วรเดช เดชรักษาผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 พร้อมกำลังพล ออกตรวจแนวชายแดนในพื้นที่ตัวเมืองระนองทางทะเล เพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยพาะกิจกรมทหารที่ 25 กองกำลังเทพสตรี

เพิ่มกำลังเฝ้าระวังชายแดนระนอง-ชุมพร      พลตรี วรเดช กล่าวภายหลังรับฟังข้อมูลด้านชายแดนจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และออกตรวจดูพื้นที่ด้วยตนเองว่า สถานการณ์ด้านชายแดนในช่วงนี้ทางหน่วยต้องเพิ่มความเข้มในการออกลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนทางจังหวัดระนองเนื่องจังหวัดชุมพร ระยะทางรวมกว่า 200 กิโลเมตร ซึ่งทางกองกำลังเทพสตรีมีหน่วยทำงานงานในพื้นที่คือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25

เพิ่มกำลังเฝ้าระวังชายแดนระนอง-ชุมพร

เพิ่มกำลังเฝ้าระวังชายแดนระนอง-ชุมพร      การทำงานที่ผ่านมาทางหน่วยมีการจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองชาวเมียนมา พร้อมผู้นำพาอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากปัญหาภายในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเรื่องโควิดและการปล่อยข่าวจากกลุ่มนายหน้าว่าทางการไทยจะเปิดให้ทำงานมีบัตรอย่างถูกต้องเนื่องจากผู้ประกอบการชาวไทยมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก หลังรัฐบาลเปิดประเทศ จึงเกิดการทะลักจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย

เพิ่มกำลังเฝ้าระวังชายแดนระนอง-ชุมพร

เพิ่มกำลังเฝ้าระวังชายแดนระนอง-ชุมพร      ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกองทัพบกและนโยบายกองทัพภาค4 เห็นความสำคัญในเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก หลังจากทราบข้อมูลและปัญหาต่างในการปฏิบัติงาน ทางกองกำลังเทพสตรีจะทำการเพิ่มยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในการตรวจสอบเฝ้าระวังจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ผู้นำพาแรงงานรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

เพิ่มกำลังเฝ้าระวังชายแดนระนอง-ชุมพร      โดยใช้ช่องทางธรรมชาติระนอง-ชุมพร เราจะมีการเพิ่มกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานป้องกันการลักลอบเข้าเมือง ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆเพื่อทราบถึงจำนวนแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ เพื่อวางแผนการดำเนินต่อไป

 

ภาพ / ข่าว โดย : 
ไพโรจน์ รัตนรัตน์ จ.ระนอง

logoline