svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ส.ส.ปชป.ภาคใต้จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง

18 ตุลาคม 2564

ตรัง - สส.ปชป.ใต้ จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง หวังทวงคืนเก้าอี้ภาคใต้ในการเลือกตั้งสมัยหน้า โดยการจับมือกันทำงาน ผลักดันประเด็นปัญหาสู่การแก้ไขผ่านกลไกของพรรค ในรูปแบบสมัชชาประชาชนที่พรรค ปชป.เคยทำมาแล้ว โดยจะนำข้อมูลมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์จัดทำนโยบาย

18 ตุลาคม 2564 ที่ปากเมงรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งอดีต ส.ส. และอดีตรัฐมนตรีในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้รวมประมาณ 20 คน  นำโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีต ส.ส.ตรัง นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส. นครศรีฯ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  อดีต ส.ส.พัทลุง  นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง ,นายวิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีฯ  นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์  อดีต ส.ส.นครศรีฯ นายเทพไทย เสนพงศ์  อดีต ส.ส.นครศรีฯ  นางพิมพ์ระพี พันธ์วิชาติกุล นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.จังหวัดกระบี่  นายเชน พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี  ได้นัดถกเครียดปรับแผนเตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียเก้าอี้ในพื้นที่ภาคใต้ให้กับพรรคคู่แข่ง โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย ไปหลายพื้นที่ จากที่เคยเป็นแชมป์ได้ที่นั่งเกือบยกภาคมาหลายยุคหลายสมัย  โดยในที่ประชุมได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ หรือความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ และร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาในห้วงเวลาที่เหลือก่อนนับถอยหลังเลือกตั้งครั้งหน้า โดยใช้เวลาในการปิดห้องคุยกันนานประมาณ 4 ชม.

ส.ส.ปชป.ภาคใต้จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มอบหมายให้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นคนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว โดยนายสาทิตย์ กล่าวว่า  ส.ส.ของพรรค รวมทั้งอดีต ส.ส. และอดีตรัฐมนตรีของพรรคมีความเห็นตรงกันว่า ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาและหลังจากนี้ ส.ส. อดีตส.ส. และอดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ควรจะนัดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยในวันนี้ ขาดเฉพาะส.ส.ภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากติดภาระกิจต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ จ.สงขลาโดยเนื้อหาของการพูดคุยมี 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่เลือกตั้ง และประเด็นการขับเคลื่อนการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ ในส่วนของการนำประเด็นปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลจากแต่ละเขตพื้นที่เลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะนำปัญหาดังกล่าวสู่กลไกของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป 

ส.ส.ปชป.ภาคใต้จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง ส.ส.ปชป.ภาคใต้จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง
 

โดยเฉพาะปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  โดยหลังจากนี้จะมีการรวมกลุ่มกันของส.ส ภาคใต้ แล้วลงพื้นที่ต่างๆ  เพื่อไปรับฟังและพูดคุยปัญหาต่างๆร่วมกันในรูปแบบ "สมัชชาประชาชน "ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยทำมาแล้ว โดยแยกเป็นประเด็นปัญหา  ยกตัวอย่าง เช่น พืชกระท่อมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจจะทำอย่างไรในเชิงนโยบาย เรื่องของที่ดินทำกินของประชาชน ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน เรื่องของโครงสร้างปัญหาราคายางพารา โดยจะรวมกลุ่มกันของส.ส. อดีตสส. และจะทำงานเชื่อมโยงกับรัฐมนตรี  เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการเมืองของภาคใต้ ซึ่งภาคใต้เป็นพื้นที่เปิด

ส.ส.ปชป.ภาคใต้จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง

 

แต่ตลอดระยะเวลาการเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา พรรคประชาธิปัตย์ครองความเป็นที่ 1 ของภาคใต้มาโดยตลอด แต่มาเสียแชมป์ครั้งเดียว โดยพ่ายแพ้ให้กับพรรคกิจสังคม เมื่อปี 2522  แต่ช่วงหลังการเลือกตั้งล่าสุด มาเกิดปัญหาทางการเมือง เกิดความขัดแย้ง แต่โดยพื้นฐานของชาวภาคใต้จะยังคงผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์อยู่มาก แต่เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งบางอย่างทางการเมืองเกิดขึ้น ทำให้คนมีเหตุผลเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ทำให้ยอดจำนวนส.ส.ในภาคใต้ลดลง แม้จะยังเป็นที่หนึ่งอยู่ก็ตาม แต่ด้วยความผูกพันดังกล่าว และ ส.ส.ภาคใต้ทุกคนมีความเห็นว่าภาคใต้เป็นพื้นที่หลักของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำงานการเมืองมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่อาจมีคนบอกว่า ไม่มีการพัฒนา แต่ภาคใต้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งถนนสี่เลน สนามบินนานาชาติ พรรคมีส่วนในการพัฒนาภาคใต้มาตลอด เชื่อว่าความผูกพันนี้ยังอยู่ ผสมผสานกับกลไกของพรรค

ส.ส.ปชป.ภาคใต้จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง

 นายสาทิตย์ กล่าวอีกว่า วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องจุดยืนในการชูใครเป็นนายก แต่คุยปัญหาของประชาชนมากกว่า ทำอย่างไรให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักในภาคใต้ เป็นที่พึ่งของคนใต้ได้ เพราะเป็นพรรคการเมืองที่ยืนหยัดยาวนาน เข้าใจภาคใต้ดีที่สุด ถ้าเราทำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาประชาชนได้ สิ่งที่จะได้รับกลับมาคือ การยอมรับในการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์จากประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น การนำเสนอของพรรค ก็จะเกิดผลดี  การบ้านหลักของส.ส.และอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า คือ ต้องทำงานให้ชาวบ้านเห็นเป็นรูปธรรม จับต้องได้ และขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วย และเป็นกลไกหลักในหลายกระทรวง หลังจากนี้การอาศัยข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนจากส.ส.หรืออดีตส.ส.ในพื้นที่จะต้องนำไปสะท้อนให้เจ้ากระทรวงเห็น และลงไปไปตรวจราชการในรูปแบบที่สัมผัสปัญหาและประชาชนโดยตรง โดยตนจะนำเสนอหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่อไป

ส.ส.ปชป.ภาคใต้จับมือถกรับศึกเลือกตั้ง

  ส่วนคู่แข่งสำคัญในภาคใต้ และแย่งเก้าอี้ไปสมัยที่ผ่านมา คือ พรรคพลังประชารัฐ และประชาธิปัตย์ก็เคยประกาศสนับสนุนพลังประชารัฐ จะทำให้ยากขึ้นหรือไม่  นายสาทิตย์ กล่าวว่า หลังจากนี้ต้องทำงานหนักมากขึ้น เพราะการตัดสินใจสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ และตัดสินใจเลือกร่วมรัฐบาลขณะนั้น เพราะมี 2 ขั้วต้องเลือกคือ พล.อ.ประยุทธ์  กับขั้วทักษิณ จึงตัดสินใจร่วมรัฐบาลเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่อยู่บนพื้นที่ฐานว่าเกิดประโยชน์กับประชาชน แต่หากถึงจุดหนึ่งไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนพรรคก็พร้อมถอนตัว ไม่ใช่จะร่วมหัวจมท้ายโดยไม่ฟังเสียงประชาขน ยืนยัน  เลือกตั้งครั้งหน้า ทั้ง ส.ส.เดิม และอดีตส.ส.เดิม แสดงความจำนงจะลงสมัครเกือบ 100%   ส่วนการเสียเก้าอี้ของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ให้กับพรรคการเมืองคู่แข่งสมัยที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ฝังใจไม่ลืม และจะนำบทเรียนนี้มาหาทางแก้ไข ทำงานให้คนใต้เกิดความเชื่อมั่นให้มากขึ้น เน้นผลงานให้จับต้องได้ เห็นผลเป็นรูปธรรม ถึงลูกถึงคน โดยหลายเขตคนตัดสินใจด้วยเหตุผลความขัดแย้งทางการเมืองบ้าง. บางเขตอยากเปลี่ยนแปลง. แต่ผ่านมาก็เห็นว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิม.   โดยในวันที่  20 ตุลาคมนี้. ตนจะเข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์     เพื่อนำผลการประชุมหารือในวันนี้ไปเสนอ เพื่อพรรคได้รับทราบต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย
คนิตา  สีตอง จ.ตรัง