svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

“ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน

10 ตุลาคม 2564 พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 (ศบภ.ทรภ.3) พร้อมผู้บังคับบัญชาและนายทหารฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ 3 

ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 โดยมี พลเรือตรี พิสิฐ ฤกษ์งาม ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ “ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ
โดยในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันนั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ อยู่เป็นประจำ อาทิ อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังมีภัยที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ เช่น ภัยจากการคมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งล้วนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง  “ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ
 

“ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ ดังนั้น การเตรียมพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการตรวจความพร้อมในวันนี้ ประกอบด้วย ส่วนอำนวยการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะสิมิลัน และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 

ซึ่งได้นำยุทโธปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนเข้าร่วมการตรวจ อาทิ รถ JCB รถฟาร์มแทร็กเตอร์ รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุกน้ำ เรือท้องแบน รถดับเพลิง เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 รถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถตักล้อยาง เป็นต้น “ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ
พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้ารับการตรวจความพร้อมในวันนี้ ว่า กองทัพเรือมีความห่วงใย และตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด “ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ “ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ  
 

ทั้งนี้ในการปฏิบัตินั้น ทุกหน่วยจะต้องพร้อมสนับสนุนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างดีที่สุด เราจะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง มีความรอบคอบ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย ไม่ว่าจะประสบกับภัยใดๆ เราจะต้องทำทุกวิถีทาง ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สมกับที่เป็นทหารเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ “ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ “ศบภ.ทรภ.3” พร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ ขอบคุณภาพ / ข่าว

#ทัพเรือภาคที่3

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ