svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

โคราชผงะ ! คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีลามแม่ค้าติดเพิ่ม 28 ราย

27 กันยายน 2564

โคราชผงะ ! คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีลามแม่ค้าตลาดย่าโม ตลาดประปา ติดเพิ่ม 28 ราย สะสม 508 ราย สอบสวนโรคผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับตลาดสุรนารีในฐานะผู้ค้าขายด้วยกัน ขณะนี้เชื้อกระจายในพื้นที่ 19 อำเภอ รวมป่วยสะสม 508 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรอง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 143/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

โคราชผงะ ! คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีลามแม่ค้าติดเพิ่ม 28 ราย
 

พญ.อารีย์ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 269 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 20 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางทางกลับมารักษา 6 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 243 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 25,240 ราย รักษาหาย 21,893 ราย ยังรักษาอยู่ 3,175 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 172 ราย

โคราชผงะ ! คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีลามแม่ค้าติดเพิ่ม 28 ราย

ความคืบหน้าการเฝ้าระวังคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ เป็นเวลา 16 วัน พบผู้ป่วยนกลุ่มผู้ค้าผักผลไม้และครอบครัว ล่าสุดเชื้อได้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง ขยายวง 1 กลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดสุรนารีเดินทางไปตรวจ RT-PCR ยืนยันติดเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาและ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ป่วยเพิ่ม 13 ราย ป่วยสะสม 340 ราย วง 2 ผู้มาซื้อผักผลไม้ไปขายตลาดท้องถิ่นและผู้มีอาการป่วยเดินทางไปรับการรักษา ป่วยเพิ่ม 13 ราย ป่วยสะสม 266 ราย วง 3 บุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคม ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ป่วยสะสม 48 ราย ส่วนการค้นหาเชิงรุกที่ตลาดสดย่าโม พบเชื้อ 23 ราย และตลาดประปายุคใหม่ พบเชื้อ 5 ราย สอบสวนโรคผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับตลาดสุรนารีในฐานะผู้ค้าขายด้วยกัน ขณะนี้เชื้อกระจายในพื้นที่ 19 อำเภอ รวมป่วยสะสม 508 ราย

 

โคราชผงะ ! คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีลามแม่ค้าติดเพิ่ม 28 ราย

 

โดย  - เกษม ชนาธินาถ