svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

สภาทนายร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 จัดทนายความทำงานเชิงรุก ให้คำปรึกษากฎหมายนอกสถานที่

สภาทนายความร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 จัดทนายความทำงานเชิงรุก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนนอกสถานที่ทั่วประเทศ 1-28 ก.ค. นี้

10 กรกฎาคม 2567 ที่ลานเอนกประสงค์ นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ร่วมงานโครงการเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 จัดกิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข  

สภาทนายร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 จัดทนายความทำงานเชิงรุก ให้คำปรึกษากฎหมายนอกสถานที่
โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุข ประกอบด้วย สภาสังคมสงเคราะห์ ทันตแพทยสภา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โรงพยาบาลราชวิถี และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย สภาทนายความตั้งบูธและจัดทนายความอาสา ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน  

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า การจัดทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาทางด้านกฎหมายของสภาทนายความ เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  มีสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายดำเนินการ ภูมิภาค (ต่างจังหวัด) มีสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในหลายจังหวัดก็มีทนายความไปนั่งให้คำปรึกษากฎหมายในสถานที่ต่างๆนอกสำนักงาน เรียกว่าเป็นการทำงานเชิงรุกออกนอกพื้นที่ไปให้คำปรึกษากฎหมายประชาชน 

นอกจากนี้ ในวันที่ 27 ก.ค. 2567 ทางสภาทนายความร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เเละอีกหลายหน่วยงาน ไปออกบูท ให้คำปรึกษากฎหมายเเก่ประชาชนที่สวนหลวง ร.9 พื้นที่เขตประเวศด้วย