svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

28 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กัลฟ์ จับมือ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567” อาสาส่งพลังความสุขให้เยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567 (Happy Family Day 2024) ให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ฯ พร้อมกับครอบครัว ได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน ซึ่งในปีนี้พนักงานจากกัลฟ์กว่า 30 คน ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครพาเด็กๆ เปิดโลกการเรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการและสัมผัสกับสัตว์ต่างๆ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

 

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

 

 

กิจกรรม สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567 (Happy Family Day 2024) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร จึงมีผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจรักษาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยทางศูนย์ไม่เพียงรักษาสุขภาพร่างกายภายนอกของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านอารมณ์ จิตใจ และเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยและครอบครัวได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางสังคม และมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

 

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

 

 

 

ที่ผ่านมา กัลฟ์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยภายใต้โครง “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” และการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ ลดความไม่เสมอภาค และสร้างความเท่าเทียม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ

 

กัลฟ์ ร่วม ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว”

 

 

 

 

 

logoline