svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

สคช.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ"นักทรัพยากรบุคคล"

04 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สคช.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ"นักทรัพยากรบุคคล" เนื่องจากจะช่วยยกระดับความสามารถ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น การเติบโตในสายอาชีพ HR ที่วงการให้การยอมรับ

จะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดี ก็อยู่ที่ HR คงเป็นคำที่หลายต่อหลายบริษัทใช้กันอยู่จนติดปาก เพราะฝ่ายบุคคล (HR) หรือ Human Resource หรือ Human Resource Management จะทำหน้าที่ในการคัดกรองคนในเบื้องต้น รวมถึงยังเป็นผู้กุมความลับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในแต่ละองค์กรด้วย สิ่งเหล่านี้ผู้บริหารองค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกและเฟ้นหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายบุคคลเป็นอย่างดี 

 

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระบุว่า HR เป็นงานที่ต้องใช้ทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ ไปด้วยกัน เพราะงานสำคัญของ HR คือการดูแล คน ที่เป็นต้นทุน เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร ประกอบกับการทำงานที่ต้องตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กร บทบาท วิธีการ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานของ HR จึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็น ในขณะที่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น การเติบโตในสายอาชีพ HR ที่วงการให้การยอมรับ โดยเฉพาะในต่างประเทศให้ความสำคัญในเรื่องการรับรองโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 

สคช.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ"นักทรัพยากรบุคคล"


 

นายสุขสรรค์ รตเวสสนันท์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการประเมินได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ บริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7 บอกว่า อาชีพ HR เป็นทั้งคู่คิด ที่ปรึกษา รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้บริหาร พนักงาน ทั้งการบริหาร พัฒนาคนและองค์กร สร้างความพร้อมของพนักงานในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่วนตัวทำหน้าที่ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร ทราบดีว่าการรับรองความสามารถมีความสำคัญมาก ไม่เพียงเป็นการการันตีความสามารถในอาชีพ ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรด้วย โดยพร้อมที่จะส่งต่อและสนับสนุนให้บุคลากรในสายงานให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการยอมรับ และเป็นแรงจูงใจทางบวกให้กับคนในอาชีพได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

สคช.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ"นักทรัพยากรบุคคล"

ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีนักทรัพยากรบุคคลผ่านการประเมินได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในระดับต่างๆ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันจำนวน 714 คน ซึ่งล่าสุดได้มีการมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับ 70 นักบริหารงานบุคคล จากทั้งธนาคารกรุงไทย การไฟฟ้านครหลวง SME D Bank การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การเคหะแห่งชาติ การยาสูบแห่งประเทศไทย บมจ.ท่าอากาศยานไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 

สคช.รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ"นักทรัพยากรบุคคล"

logoline