svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

เครือบุญรอดหนุนนโยบาย"ซอฟต์พาวเวอร์"ด้านอาหาร

23 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เครือบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ พร้อมเป็นอุตสาหกรรมเรือธง หนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ หลังพนักงานได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และระดับ 4 ตามมาตรฐานอาชีพ

นายกฤษณ์ เปลื้องประสิทธิ์ Senior HRBP Manager บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับพนักงานกลุ่มอาหารในเครือบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งได้รับมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองสมรรถนะ จากนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมทดสอบ ในอาชีพผู้ช่วยจัดการร้าน คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และระดับ 4 พนักงานจากร้าน EST.33 ร้านคิตะโอจิ และร้านเชฟป้อม ร้านอาหารชื่อดัง ในเครือบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ขณะเดียวกันบริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ซานตา เฟ่ สเต็ก (Santa Fe’) และร้านอาหารอีสาน เหม็ง แซ็ปนัว ยังได้รับมอบหนังสือเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบการตามมาตรฐานอาชีพด้วย

 

เครือบุญรอดหนุนนโยบาย"ซอฟต์พาวเวอร์"ด้านอาหาร

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญและมองเห็นคุณค่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการเทียบเคียงความสอดคล้องหลักสูตรการฝึกอบรมกับมาตรฐานอาชีพ พร้อมผลักดันให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในองค์กร ไม่เพียงนำไปสู่หลักประกันที่มั่นคงในการประกอบอาชีพ ทั้งรายได้ ความก้าวหน้าในการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมให้องค์กรมีการบริหารยอดขายเป็นไปตามเป้าสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การบิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงิน ในฐานะเป็นรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยมีเชฟชุมพร แจ้งไพร เป็นประธานอนุกรรมการ ยืนยันได้ว่าอุตสาหกรรมด้านอาหารเป็นอุตสาหกรรมเรือธง ใน 11 สาขา นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล การรับรองให้พนักงานมีความเข้มแข็งในด้านการบริการ การบริหารร้านก็จะสร้างจุดแข็ง เสริมจุดขาย สร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและการเติบโตให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารด้วย

เครือบุญรอดหนุนนโยบาย"ซอฟต์พาวเวอร์"ด้านอาหาร


 

ด้านนายกฤษณ์ ระบุว่า การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละระดับมีการกำหนดสมรรถนะที่แตกต่างกัน พนักงานจึงต้องมีการเรียนรู้ มีความเข้าใจ ทุ่มเท อดทน และมุ่งมั่น คุณวุฒิวิชาชีพไม่ได้เพียงแค่สร้างความภูมิใจให้แก่ตัวพนักงานเอง แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นความเป็นมาตรฐานขององค์กรที่มีต่อลูกค้า และบริษัทในเครือบุญรอด จะไม่พลาดโอกาสการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนามแข่งขันในอุตสาหกรรมเรือธงตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลกรให้มีมาตรฐาน และนำคุณวุฒิวิชาชีพเป็นอาวุธในการพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจต่อไปด้วย

เครือบุญรอดหนุนนโยบาย"ซอฟต์พาวเวอร์"ด้านอาหาร

ทั้งนี้ นอกจาก บริษัทฟู้ด แฟคเตอร์ ที่นำมาตรฐานอาชีพไปพัฒนาคนในสถานประกอบการแล้ว ยังมีการขยายผลไปยังบริษัทในเครือบุญรอด และบริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด เพิ่มเติม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานในเครือมีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และพัฒนาตัวเองเติมเต็มคุณภาพชีวิตของพนักงานร้านให้มั่นคงยิ่งขึ้น 

 

logoline