svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

04 ธันวาคม 2566

บสย. มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น บริโภคในประเทศคึกคัก อนุมัติค้ำฯ 107,179 ล้านบาท เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ ลดเหลื่อมล้ำ หนี้นอกระบบ พร้อมต่ออายุ แก้หนี้ยั่งยืน

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 บริโภคในประเทศคึกคัก อนุมัติค้ำ 107,179 ล้านบาท SMEs ได้สินเชื่อ 96,461 ราย มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น ตั้งเป้าเชิงรุก 2567 เดินหน้า  Digital Guarantee Platform เชื่อมโลกการเงิน ขานรับนโยบายรัฐ แก้หนี้นอกระบบ ลดเหลื่อมล้ำ พร้อมขยายวงเงินค้ำฯ PGS 10 แก้หนี้ยั่งยืน 

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เปิดเผยว่า ภาพรวมผลดำเนินงาน บสย. 11 เดือน  ณ  24 พ.ย. 2566  สำเร็จตามเป้า ทั้งด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การแก้หนี้ ผ่าน “บสย. พร้อมช่วย” การให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs มีการขยายตัวต่อเนื่อง

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

ด้านผลดำเนินงานด้านค้ำประกันสินเชื่อ  อนุมัติค้ำประกันวงเงิน 107,179 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้สินเชื่อ 96,461 ราย (80% ของจำนวนราย SMEs เป็นผู้ประกอบการกลุ่ม Micro) สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 442,649 ล้านบาท สร้างสินเชื่อในระบบ 117,597 ล้านบาท รักษาการจ้างงาน 811,239 ตำแหน่ง  มีฐานลูกค้า SMEs สะสมรวมกว่า 815,312 ราย จำแนกสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อรายภูมิภาค อันดับ 1 กรุงเทพฯและปริมณฑล 45%  อันดับ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15% อันดับ 3 ภาคใต้  13% อันดับ 4 ภาคเหนือ 11% อันดับ 5 ภาคตะวันออก 9%  อันดับ 6 ภาคกลาง 4% และ อันดับ 7 ภาคตะวันตก 3%

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมค้ำประกันสูงสุด ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการ สัดส่วนการค้ำฯ 30%  วงเงิน 32,113 ล้านบาท (รับเหมา ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่งโรงแรมและหอพัก บริการท่องเที่ยว) อัตราการเติบโต 3%   2. การผลิตสินค้าและการค้าอื่น สัดส่วนการค้ำฯ 11%  วงเงิน 11,378 ล้านบาท (การค้าวัสดุ ก่อสร้าง การค้าปลีกและแผงลอยและตลาดสด การค้าอื่นๆ การผลิตอื่นๆ ค้าของเก่าและโทรศัพท์มือถือ)  3. เกษตรกรรม สัดส่วนการค้ำฯ 10% วงเงิน 10,652 ล้านบาท (ค้าส่งผักและผลไม้ การค้าชากาแฟ การค้าสินค้าเกษตรอื่นๆ ปศุสัตว์ การค้าส่งข้าว) 4. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  5. กลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค  ซึ่งทั้งหมดอยู่ในภาคธุรกิจการบริโภคในประเทศ ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ซึ่งครองสัดส่วนการค้ำฯ  68% ของพอร์ตค้ำรวม

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

ด้านการช่วยลูกหนี้ แก้หนี้ยั่งยืน  “บสย. พร้อมช่วย” ผ่านมาตรการ 3 สี มีลูกหนี้  บสย. ได้รับการประนอมหนี้ 12,580  ราย วงเงินรวม 4,652 ล้านบาท  และมีผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาและร่วมอบรม ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center จำนวน 15,885 ราย คิดเป็นสัดส่วนความสำเร็จในการเข้าถึงสินเชื่อจากการให้คำปรึกษา 16%  

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

 

สำหรับแผนงานปี 2567  บสย. พร้อมเดินหน้าตามกรอบแผนวิสาหกิจ ตามยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์เชิงรุก TCG Fast & First เดินหน้า เดินหน้าการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Technology ในเฟส 2  การพัฒนา Digital Guarantee Platform สู่ SMEs Gateway วางบทบาท กองหน้า กองกลาง และกองหลัง  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

กองหน้า มุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ครบวงจรผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย.F.A. Center)  การยกระดับปรับโฉมสำนักงานเขตสู่โมเดลใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  สอดรับยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การเป็น Credit Mediator เพิ่มบทบาทการเป็นตัวกลางเชื่อมโยง SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและขยายบทบาทการค้ำประกันผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม นำร่องสาขาชลบุรี และ อยุธยา พร้อมเปิดตัวภายในไตรมาสแรก ปี 2567   

 

กองกลาง  ประกอบด้วย 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ตอบโจทย์การเข้าถึงสินเชื่อ เทรนด์ธุรกิจ กลุ่ม Start up และผู้ประกอบการ SMEs รายเซ็กเมนต์ อาทิ กลุ่มรายย่อย กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคล ผู้ประกอบการที่ปรับกลยุทธ์สู่ธุรกิจยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม  2.พัฒนา Digital Platform เดินหน้าเฟส 2  Digital Guarantee Platform เชื่อมโลกการเงิน เชื่อมโยงระบบการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สู่ระบบนิเวศน์ทางการเงิน (Ecosystem)  อาทิ การพัฒนาระบบร่วมกับโครงการ PromptBiz, TrustBiz  Connext ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ในการขอสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันการเงิน ผ่านแพลตฟอร์ม Digital Lending การค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมยกระดับบริการ LINE OA @tcgfirst ให้ดียิ่งขึ้น

 

กองหลัง  เพิ่มมาตรการความช่วยเหลือลูกหนี้ แก้หนี้อย่างยั่งยืน โดย บสย. ได้ขยายมาตรการ 3 สี “บสย. พร้อมช่วย”  เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ต่อเนื่องอีก 1 ปี ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ  นอกจากนี้ บสย. ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเสนอมาตรการต่อยอดการช่วยลูกหนี้อย่างยั่งยืน ช่วยลูกหนี้ สามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น “ผ่อนน้อย เบาแรง ปิดหนี้เร็ว” ซึ่งขณะนี้ บสย. อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเพื่อพิจารณา

 

สำหรับการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล “หนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติ”  บสย. อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอขอขยายวงเงินโครงการ PGS 10  เตรียมพร้อมช่วยลูกหนี้ และ กลุ่มอาชีพอิสระ เพื่อช่วยกลุ่มลูกหนี้ SMEs ที่ใช้เงินทุนนอกระบบ โดยใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำ  ช่วยบรรเทาลูกหนี้จากการเป็นหนี้นอกระบบ

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

ทั้งนี้ บสย. ได้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน : TCG Sustainability BCG-ESG (Environment/ Social/Government) ภายใต้แกนหลัก “ค้ำประกันสินเชื่อ” มีผู้ประกอบการ SMEs เป็นศูนย์กลาง ได้แก่

1. เพิ่มโอกาสและเติมเต็มศักยภาพทางการเงิน เข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้น 

2. เพิ่มความรู้ เติมความเข้าใจ ยกระดับการให้คำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ และการช่วยลูกหนี้ สร้างโอกาสทางธุรกิจ จากโครงการจับคู่ธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ประกอบการในรูปแบบ Business Matching

3. เพิ่มบทบาทการช่วยลูกหนี้แก้หนี้ยั่งยืน  ทั้งนี้ภายใต้บทบาทด้านการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs  บสย. มีสัดส่วนค้ำประกันสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 6 ปี  ตั้งแต่ปี 2562 คาดว่าในปี 2566 สัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน เพิ่มเป็น 29 %  ของยอดค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 1,486,812 ล้านบาท

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน

 

บสย. เผยผลดำเนินงาน ส่งท้ายปี 2566 เตรียมขยายวงเงินค้ำฯ แก้หนี้ยั่งยืน