svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”

28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึกกำลัง 9 โรงพยาบาล เชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี! งาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18” 27 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าว

 

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทบีทีเอส ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบีทีเอส, นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองราชเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท, ดร.ไฉน น้อยแสง คณบดี คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, นายณัฐวัฒน์ วิสุทธ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเปาโล เกษตร, ผศ.ทพ.บัณฑิต จิระจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), นายปณต ไตรโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ, นพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภาวดี และนพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต ร่วมกันจัดงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 “สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าว

 

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี  “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี  “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”

ดร.อาณัติ อาภาภิรม กล่าวว่า การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และเป็นโจทย์สำคัญที่กลุ่มบริษัทบีทีเอส และพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานคลินิกลอยฟ้า ได้ให้ความสำคัญเสมอมา และหารือร่วมกันว่านอกเหนือจากการคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยการให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพราะประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี  “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี  “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”

 

ดังนั้นการจัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 นอกจากจะได้เห็นกลุ่มพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ตรวจ และรักษาผู้เข้าร่วมงานแล้ว จะมีการจัด LIVE TALK  เสวนากับ พล.อ.ท.นพ.วรงค์  ลาภานันต์ ประธานศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านจอ LED Display ในหัวข้อ “สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการให้คำแนะนำด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งกิจกรรม และแนวคิดทั้งหมดนี้ ทางกลุ่มผู้จัดงานมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการส่งเสริมให้คนไทยทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัย และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 

 

โดยภายในงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18  กลุ่มพันธมิตรโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง จะให้บริการตรวจสุขภาพฟรีกว่า 20 รายการ ซึ่งโปรแกรมบริการตรวจสุขภาพที่สำคัญของแต่ละโรงพยาบาล อาทิ เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจกล้ามเนื้อ, การวิเคราะห์ค่า BMI วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกาย, นวดออฟฟิศซินโดรม, วัดความดันเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจความเสี่ยงโรคเบาหวาน, ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน, ตรวจจอประสาทตา, ตรวจวิเคราะห์ร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition  Analyzer, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - ล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)  การตรวจมวลร่างกายด้วยเครื่อง Inbody  และให้คำแนะนำตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เป็นต้น

 

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี  “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”

 

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สามารถลงทะเบียน เพื่อรับการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 - 617- 6000 Line official : @btsskytrain  และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส

 

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี  “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ผนึก 9 รพ. เชิญปชช.ตรวจสุขภาพฟรี  “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18”