svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครปากเกร็ด แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

22 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เทศบาลนครปากเกร็ด แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ กำหนดจัดงานวันที่ 27 พ.ย.66 นี้ ณ บริเวณลานจอดรถท่าน้ำปากเกร็ด

22 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 27 พ.ย.66 ณ.บริเวณลานจอดรถท่าน้ำปากเกร็ด  
เทศบาลนครปากเกร็ด แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
นายบุญเสริม กล่าวว่า ในปีนี้ทางเทศบาลนครปากเกร็ด โดยนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด จัดริ้วขบวนแห่กระทงสวยงามพร้อมการแต่งกายผ้าไทยแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม ร่วมรับชมการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรี การตกแต่งประดับไฟสวยงาม การแสดงพลุ และตกแต่งสถานที่ลอยกระทงสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม และประชาชนทั่วไป เพื่อย้อนบรรยากาศพิธีจองเปรียงหรือประเพณีลอยพระประทีปจากละครดังที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยและยังเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

เทศบาลนครปากเกร็ด แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 27 พ.ย.66 ณ บริเวณลานจอดรถท่าน้ำปากเกร็ด และบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด - ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลนครปากเกร็ด 2 โดยจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด จัดริ้วขบวนแห่กระทงสวยงามพร้อมการแต่งกายผ้าไทยแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม ร่วมรับชมการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรี การตกแต่งประดับไฟสวยงาม การแสดงพลุ และตกแต่งสถานที่ลอยกระทงสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม และประชาชนทั่วไป 

เทศบาลนครปากเกร็ด แถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
โดยเทศบาลนครปากเกร็ด ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงจัดโครงการประเพณีลอยกระทง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ วัด สถานศึกษา และชุมชน จัดสถานที่ลอยกระทงสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ เห็นคุณค่า ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไปถึงชนรุ่นหลัง

logoline