svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

MEA แจ้งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566

18 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กกต. มีมติเห็นชอบ ตามที่ ครม. เสนอให้ดำเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบราคาไฟฟ้า โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 4 เดือน แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566

 

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟฟ้าประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานและในช่วงฤดูร้อนปี 2566 ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ตามที่ ครม. เสนอ

อ่านรายละเอียดการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่

 

โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าต่อเนื่อง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566 แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 150 บาทต่อราย ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ทั้งนี้กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2566 ที่ยังไม่มีส่วนลด MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จะปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบยอดเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่มีการปรับปรุงแล้วได้ที่แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต

 

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไป

(หมายเหตุ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จะเป็นการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พ.ค. ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2566)

 

ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่

Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA

Line: @meathailand, Twitter: @mea_news

MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

MEA แจ้งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566

 

 

 

logoline