svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

"อรรถพล" เปิดอาคาร "ใหญ่สว่าง" รพ.คลองเขื่อน รองรับผู้ป่วยใน 30 เตียง

29 มีนาคม 2566

"อรรถพล" อดีต ประธาน กอ. นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เปิดอาคาร "ใหญ่สว่าง" โรงพยาบาลคลองเขื่อน รองรับผู้ป่วย 30 เตียง ให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

29 มีนาคม 2566 ที่โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะ นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา นายอนันต์ วงศ์พานิช นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ พล.อ.ต.หญิง ทรงพร วาณิชเสนี ที่ปรึกษาสมาคมฯ  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาคมชาวฉะเชิงเทรา กลุ่มเพื่อนอัยการอรรถพล และกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์  ร่วมเปิดอาคาร “ใหญ่สว่าง” เป็นอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง โดยมี แพทย์หญิง วิพัชรินทร์  ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ

"อรรถพล" เปิดอาคาร "ใหญ่สว่าง" รพ.คลองเขื่อน รองรับผู้ป่วยใน 30 เตียง

"อรรถพล" เปิดอาคาร "ใหญ่สว่าง" รพ.คลองเขื่อน รองรับผู้ป่วยใน 30 เตียง
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล กล่าวว่า ด้วยโรงพยาบาลคลองเขื่อนได้มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียงด้วยเงินบริจาค เพื่อให้ประชาชนในอำเภอคลองเขื่อน และอำเภอข้างเคียงได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตอนนี้ได้ก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และมีกำหนดจัดพิธีเปิดอาคาร ผู้ป่วย 30 เตียง

"อรรถพล" เปิดอาคาร "ใหญ่สว่าง" รพ.คลองเขื่อน รองรับผู้ป่วยใน 30 เตียง