svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

สปริงนิวส์ คว้า 2 รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 65 จาก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์

08 ธันวาคม 2565

SPRING คว้า 2 รางวัล ภาพข่าวชมเชยยอดเยี่ยมและอินโฟกราฟิกชมเชยยอดเยี่ยม จาก โครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (Digital News Excellence Awards 2022)

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” (Digital News Excellence Awards 2022) โดยประกาศผลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

การประกวดฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนออนไลน์หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวดิจิทัลที่มีคุณภาพมากขึ้น ให้กำลังใจสื่อออนไลน์ นักข่าวดิจิทัล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความสำคัญในการผลิตข่าว ในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม

ทั้งนี้ จำนวนผลงานประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565” มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 146 ผลงาน

สปริงนิวส์ คว้า 2 รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 65 จาก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์

รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2565 ที่ได้รางวัล แบ่งออกเป็น 6 ประเภทข่าว ได้แก่

1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature) (จำนวน 17 ผลงาน)

โดยข่าวจากสำนักข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ผู้จัดการออนไลน์ จากข่าว "ชำแหละ Bitkub ยูนิคอร์นสายพันธุ์อันตราย ?" และ รางวัลชมเชย ได้แก่ The 101 World , สำนักข่าวอิศรา

2. ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) ซึ่งเป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ (จำนวน 25 ผลงาน)

โดยข่าวจากสำนักข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ThaiPBS จากข่าว "ความจริงของเด็กเกิดใหม่ สะเทือนสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" และ รางวัลชมเชย ได้แก่ The Matter , ไทยรัฐออนไลน์

3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) ครอบคลุมการนำเสนอข่าวด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข และสตรี (จำนวน 24 ผลงาน)

โดยข่าวจากสำนักข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ The Matter จากข่าว "ให้เราเอาบาปไปคุยกับพระเจ้าเอง ฟังเสียง LGBTQ+ ผู้นับถือศาสนาอิสลาม"  และ รางวัลชมเชย ได้แก่ Workpoint Today , ThaiPBS

สปริงนิวส์ คว้า 2 รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 65 จาก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์

4.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) (จำนวน 22 ผลงาน) โดยข่าวจากสำนักข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ PPTV HD36 จากข่าว "สิ้นเสียงระฆัง โรงเรียนวรรณวิทย์" และ รางวัลชมเชย ได้แก่ PPTV HD36 , TNN online

5. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) (จำนวน 26 ผลงาน) โดยข่าวจากสำนักข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ PPTV HD36 จากข่าว "เหยียบดวงจันทร์ในรอบ 50 ปี ศึกชิงความเป็นมหาอำนาจครั้งใหม่" และ รางวัลชมเชย ได้แก่ SPRiNG News , ไทยรัฐออนไลน์

6.  ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist) (จำนวน 32 ผลงาน) โดยข่าวจากสำนักข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ PPTV HD36 จากภาพ "อัศวิน ตรวจโครงกสร สวนคลองช่องนนทรี" และ รางวัลชมเชย ได้แก่ PPTV HD36 , SPRiNG News

สปริงนิวส์ คว้า 2 รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ปี 65 จาก ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์

รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการที่ทำการตัดสิน ดังต่อไปนี้

1. คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

2. คุณนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

3. อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

4. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-founder & Chief Technology Officer เว็บไซต์ Pantip.com