svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

ก.พาณิชย์ลุยงานใหญ่ "หัตถศิลป์ไทย" กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งเป้า 140 ล้านบาท

09 กันยายน 2565

ก"พาณิชย์ หนุน SACIT จัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 13” และ “Crafts Bangkok 2022” รวมงานหัตถศิลป์ไทย สะท้อนคุณค่างานคราฟต์ร่วมสมัยใหญ่ที่สุดแห่งปี เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 140 ล้านบาท ที่ไบเทค บางนา 8-11 กันยายนนี้

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องไปกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับ ควบคู่ไปกับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ตอบสนองเมกะเทรนด์ของโลก

 

รมช.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยการประยุกต์นำนวัตกรรมเทคโนโลยี และออกแบบดีไซน์ให้ทันสมัย เน้นมีฟังก์ชันการใช้งานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการผลิตการรับรองมาตรฐานให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้สินค้าของไทยโดดเด่นมากขึ้น

ก.พาณิชย์ลุยงานใหญ่ "หัตถศิลป์ไทย" กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งเป้า 140 ล้านบาท

โดยการจัดงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 13” และ “Crafts Bangkok 2022” ในครั้งนี้ ภายในงานจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากถึง 650 ราย ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สู่การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย พัฒนาด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการขยายกลุ่มผู้บริโภควงกว้างทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ BCG(Bio-Circular-Green Economy) ที่ sacit ได้ขานรับแนวคิด BCG ส่งเสริมและขับเคลื่อนสินค้าไทย

 

โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าหัตถศิลป์และไลฟ์สไตล์ที่มาร่วมจัดแสดงภายในงาน ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่นำแนวทาง BCG มาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการใช้วัสดุหลักจนถึงกระบวนการผลิตแล้วเสร็จ

ก.พาณิชย์ลุยงานใหญ่ "หัตถศิลป์ไทย" กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งเป้า 140 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรมภายในงาน sacit ได้จัดเตรียมพื้นที่การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มช่องทางการส่งออกและการจัดจำหน่าย เกิดความสะดวกรวดเร็ว , การมอบเกียรติบัตรแก่ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2565 , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการกำลังใจ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่สะท้อนภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่าง จากกลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม รวมถึงงานคราฟต์ร่วมสมัยจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่นับหมื่นรายการ กว่า 650 ร้านค้า คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 30,000 ราย มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า 140 ล้านบาท

 

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนคนไทยไปร่วมภาคภูมิใจ เป็นกำลังใจ อุดหนุนงานศิลปหัตถกรรมไทยจากฝีมือชั้นครูและผู้ประกอบการไทย ที่งาน  “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 13” และ “Crafts Bangkok 2022” ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ก.พาณิชย์ลุยงานใหญ่ "หัตถศิลป์ไทย" กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งเป้า 140 ล้านบาท