svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ไทยสร้างไทย" ลุยยื่น กม. เปิดทาง ปชช. ทำมาหากินไร้อุปสรรค

15 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ไทยสร้างไทย" ลุยยื่นกฎหมาย 2 ฉบับ เปิดทางประชาชนทำมาหากิน ไร้อุปสรรคที่ขวางกั้นการทำธุรกิจ ระเบิดศักยภาพทำธุรกิจได้คล่องตัว

15 ธันวาคม 2565 พรรคไทยสร้างไทย ยื่นร่างกฎหมาย การปลดปล่อยให้ประชาชนทำมาหากินและสร้างพลังให้ประชาชน ถึงนายชวน หลีภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย / นายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ  /นายไชยวัตน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ผู้แทนสมาคม SMEs / นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย และกลุ่มคนรุ่นใหม่

"ไทยสร้างไทย" ลุยยื่น กม. เปิดทาง ปชช. ทำมาหากินไร้อุปสรรค

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1 ร่างกฎหมายพักการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประมาณ 1,300 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการทำมาหากินของประชาชน ฉบับที่ 2 ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวจัดตั้ง SMEs เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อ 10,000 รายชื่อเสนอต่อประธานสภา 

"ไทยสร้างไทย" ลุยยื่น กม. เปิดทาง ปชช. ทำมาหากินไร้อุปสรรค

โดยการออกกฎหมายให้ SMEs มีการรวมตัวกัน 4 ระดับ เป็นนิติบุคคลได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อช่วยเหลือกัน

2) วางมาตรฐานการประกอบการ

3) เป็นปากเสียงไปยังภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะระบบราชการ และเป็นหูเป็นตา ป้องกันการ คอรัปชั่น

4) สร้าง ขนาดของเศรษฐกิจ (Scale of Economy)

5) ดูแลตรวจสอบส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งทั้งหมดจะมีลักษณะคล้ายกับการมีสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมซึ่งมักจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ องค์ความรู้ และตลาด

ทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทย จะขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นการทำธุรกิจในทุกประการ เพื่อทำให้ประชาชนคนได้ระเบิดศักยภาพในการทำมาหากิน ทำธุรกิจได้คล่องตัว สะดวกรวดเร็วมาก ขจัดการคอร์รัปชั่นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรีดไถได้ รวมถึงรัฐจะสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ จะทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองภาวะที่คาดไม่ถึงต่างๆ รวมถึงจะช่วยลดการผูกขาดจากทุนใหญ่และ ทุนพรรคพวก ความเป็นธรรมกระจายไปสู่ทุกคนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเป็นมาตรการ สำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านนายโภคิน  ยืนยันว่า พรรคไทยสร้างไทย มีเป้าหมาย ในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ เพราะพี่น้องยังขาดความมั่นคง ขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมาจากความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม โดยมีรัฐราชการเป็นเครื่องมือ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน  จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการปฏิวัติกฎหมายให้ตอบสนองคนทำมาหากินทุกระดับ โดยเฉพาะคนตัวเล็ก SMEs

logoline