svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วนเรียกประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติ"ร่างแก้ไขรธน."ฉบับธนาธร ปลดล็อกท้องถิ่น

27 พฤศจิกายน 2565
528

ด่วน!!! เปิดวาระร้อนสภา สั่งงดประชุมสภาฯ30 พ.ย. เปิดทางประชุมร่วมรัฐสภาเรื่องด่วน ลงมติ"ร่างแก้ไขรธน." ฉบับธนาธร จะโดนคว่ำหรือไปต่อ

 

27 พฤศจิกายน  2565  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  "สำนักเลขาธิการสภาฯ" ออกหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา และให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 19.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ต่อไป                        

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เหตุที่ต้องงดประชุมสภาฯ เนื่องจากจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา วาระเร่งด่วน เพื่อลงมติ ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทย ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ.1999      

                               ด่วนเรียกประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติ"ร่างแก้ไขรธน."ฉบับธนาธร ปลดล็อกท้องถิ่น                                                                                            

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเร่งด่วน วาระที่ 4  เกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250  มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพิ่มเติมมาตรา 254 / 1 มาตรา 254 /2 มาตรา 254 /3 มาตรา 254 / 4 มาตรา 254/ 5 และมาตรา 254 / 6  (ตามที่นายธนาธร  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอ )

 

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีวาระสำคัญ ลำดับที่ 5  การพิจารณาเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  ฉบับ ครม. เป็นผู้เสนอ  ตามที่เป็นประเด็นร้อนทางสื่อมวลชนอยู่ในขณะนี้   


สำนักเลขาธิการสภา ออกหนังสือประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 30 พ.ย.นี้เพื่อลงมติแก้ไขรธน.

 

ทั้งนี้ การประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ยังเป็นวันที่ตรงกับ"ศาลรัฐธรรมนูญ"นัดวินิจฉัย ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะขัดรธน.หรือไม่ (สูตรหาร 100 หรือ 500 ) อีกด้วย

 

สำหรับวาระ เกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250  มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพิ่มเติมมาตรา 254 / 1 มาตรา 254 /2 มาตรา 254 /3 มาตรา 254 / 4 มาตรา 254/ 5 และมาตรา 254 / 6 (ตามที่นายธนาธร  กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 76,591 คน เป็นผู้เสนอนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การแก้ไข"ปลดล็อกท้องถิ่น"ให้มีอำนาจบริหารจัดการตนเองได้ ซึ่ง"นายธนาธร" ประธานคณะก้าวหน้า รวมถึง สมาชิก"พรรคก้าวไกล" ได้เดินสายสร้างความเข้าใจยังพื้นที่ต่างๆให้สนับสนุนแนวคิดการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น มากกว่ายึดโยงกับอำนาจรัฐบาลส่วนกลาง

 

ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และประธานคณะก้าวหน้า

 

ขณะที่ "นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ประธานคณะก้าวหน้า  ได้แสดงความเห็นผ่านเพจ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ระบุว่า " พวกเราคณะก้าวหน้าจึงได้รณรงค์ #ขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิญชวนบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อขจัดอุปสรรคในการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปัจจุบัน

 

การกระจายอำนาจเพื่อคืนอำนาจให้ท้องถิ่นและยุติรัฐราชการรวมศูนย์ เป็นกุญแจดอกเดียวที่จะปลดล็อกปัญหา ไม่ใช่แค่รับประกันว่าผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่ยังทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มในการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ทุกเรื่อง ยกเว้นแค่เรื่องกองทัพ และเงินตรา รวมถึงยังได้เสนอให้มีการแก้ไขปัญหาอำนาจที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยให้ภารกิจการจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน และเพิ่มอำนาจการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเสนอให้เพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีงบประมาณและมีอิสระมากขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

 

เมื่อเป็นเช่นนั้น สามารถ #ปลดล็อกท้องถิ่น ได้ ศักยภาพที่ถูกกดทับอยู่ในพื้นที่ต่างๆ จะถูกระเบิดพลังออกมา เปรียบเหมือนการยกก้อนหินที่กดทับ 77 จังหวัดออกไป ปลดปล่อยประเทศไทยให้พุ่งทะยานไปข้างหน้า

 

ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่พวกเรารณรงค์รับรายชื่อจากประชาชนทั่วประเทศ จัดเวทีรณรงค์ใน 30 จังหวัด มีประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพวกเราทั้งสิ้น 80,772 รายชื่อ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบรายชื่อ มีเอกสารครบถ้วน จำนวน 76,591 รายชื่อ

 

ทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า มีประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารราชการของประเทศ อยากเห็นการกระจายอำนาจที่สมบูรณ์เกิดขึ้นในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นการหาข้อตกลงร่วมกันจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เป็นเรื่องประโยชน์ของการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และต่อประเทศไทย

 

ขณะนี้ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 เรียบร้อยแล้วและกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ผมจึงขอให้พี่น้องประชาชน รวมถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการท้องถิ่นทุกท่าน ช่วยกันรณรงค์ และส่งเสียงเรียกร้องไปยังสมาชิกรัฐสภา ให้ลงคะแนนรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

 

หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้สำเร็จ คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่นายกฯท้องถิ่น ไม่ใช่ข้าราชการท้องถิ่น แต่คือประชาชนคนไทยทั้ง 77 จังหวัด ที่จะได้ปลดปล่อยศักยภาพของท้องถิ่นตัวเอง พาประเทศไทยไปให้ไกลกว่านี้ ก้าวหน้า และก้าวไกลกว่านี้

    ด่วนเรียกประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติ"ร่างแก้ไขรธน."ฉบับธนาธร ปลดล็อกท้องถิ่น