svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จับตาวาระ ครม. ท่าที “บิ๊กตู่” อนาคตเส้นทางการเมือง

22 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

จับตาวาระ! การประชุม ครม.ที่น่าสนใจ ประกาศความสำเร็จจัดประชุม “เอเปค” และท่าที “พล.อ.ประยุทธ์” กับอนาคตเส้นทางการเมืองหลังจากนี้

 

22 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับวาระการพิจารณาและเพื่อทราบ ดังนี้

-กระทรวงการคลัง ขอทบทวนมติ ครม.เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม

-กระทรวงมหาดไทย ขอปรับลดปริมาณงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1)

-สำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอร่างนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566-2580)

-กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม 4 ฉบับ

-กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบให้ไทยร่วมรับรองข้อมตเรื่อง " Investing in the core Structure of I0M ขององค์การระหว่างประเทศการโยกย้ายถิ่นฐาน และการยืนยันข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น...

-กระทรวงทรัพยากรฯเสนอเอกสารผนวกท้ายตราสารเพื่อเสริมส้ร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

EANET [ Text for the supplementary Document (ANNEX) to the instrument for the Strengthening the EANET

-กระทรวงอุตสาหกรรม ขอแก้ไขสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอร่างพ.ร.บ.ความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ.

-เรื่องเพื่อทราบ อว.รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการขับเคลื่อนดศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี จะรายงานผลการจัดประชุมเอเปค 2022 ที่ประเทศไทยเพิ่งเป็นเจ้าภาพในที่ประชุม ครม.ด้วย

นอกจากวาระเรื่องต่าง ๆ ที่ ครม.จะพิจารณาแล้ว ยังต้องจับตาท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะประกาศอนาคตทางการเมือง หลังมีกระแสข่าว เข้าลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และเตรียมย้ายสังกัดไปพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังประชุม ครม.เสร็จสิ้น

logoline