svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“วุฒิสภา” ยื้อทำประชามติถามแก้ รธน. ตั้ง กมธ.ก่อนลงมติ

21 พฤศจิกายน 2565

"วุฒิสภา" มีมติตั้ง กมธ.สามัญศึกษาญัตติ ส.ส.ทำประชามติ ถามประชาชนว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือภายใน 30 วัน

21 พฤศจิกายน 2565  ที่ประชุมวุฒิสภา ( ส.ว. ) มีวาระพิจารณาเรื่องด่วน เพื่อลงมติต่อญัตติของ ส.ส. ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีดำเนินการจัดการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ส.ว.ได้แสดงความเห็นอย่างหลากหลาย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขส่วนที่ไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของสังคมในปัจจุบัน

เช่นนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.กล่าวว่า เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติในวันเลือกตั้ง เพราะจะทำให้พรรคการเมืองนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง ดังนั้นกระบวนการดังกล่าวควรทำหลังเลือกตั้ง

“วุฒิสภา” ยื้อทำประชามติถามแก้ รธน.  ตั้ง กมธ.ก่อนลงมติ

“วุฒิสภา” ยื้อทำประชามติถามแก้ รธน.  ตั้ง กมธ.ก่อนลงมติ

ขณะที่นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. กล่าวว่า ถ้าเลือกได้ อยากให้เป็นการแก้รายมาตราเหมือนที่สมาชิกอภิปราย เพราะกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าจะมีต้องใช้เวลาอีกยาว ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาแล้ว และไม่เห็นว่ามีเหตุผลอะไรที่จะคัดค้านข้อเสนอนี้ จึงเห็นด้วยกับญัตตินี้

 


“วุฒิสภา” ยื้อทำประชามติถามแก้ รธน.  ตั้ง กมธ.ก่อนลงมติ

ด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. อภิปรายว่า เหตุผลในญัตติดังกล่าว มีการระบุว่า รัฐธรรมนูญเป็นต้นตอความขัดแย้ง ทั้งที่ความเป็นจริงความขัดแย้งในบ้านเมืองช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ปัญหาของรัฐธรรมนูญ แต่เป็นปัญหาของนักการเมือง ทั้งนี้ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญควรมีการแก้ไข เช่น ประเด็นการบัญญัติว่านายกรัฐมนตรี ต้องมีวาระ 8 ปี ซึ่งทำให้เกิดวิกฤตความเป็นผู้นำประเทศ ตนไม่ได้พูดถึงตัวนายกฯปัจจุบัน แต่ถ้ารัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้ หากบ้านเมืองไปเจอคนดีมีความรู้ความสามารถสร้างความเจริญให้ประเทศได้ เขาจะถูกจำกัดด้วยระยะเวลา 8 ปี ถ้ามีคนดี 8 ปีก็ไม่จำเป็น  

ทั้งนี้ หลังจากอภิปรายเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้มีมติโหวตว่าต้องการให้ตั้ง กมธ.สามัญ หรือไม่ ผลปรากฎว่าที่ประชุม มีมติเห็นด้วย 151 เสียง ไม่เห็นด้วย 26 งดออกเสียง 15  จากนั้นมีการเสนอรายชื่อกรรมาธิการ 26 คน โดยใช้เวลาศึกษาภายใน 30 วัน