svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"อุตตม"แนะไทยใช้เวทีเอเปคแสดงศักยภาพเพื่อส่งผลสู่เศรษฐกิจฐานราก

14 พฤศจิกายน 2565

"อุตตม สาวนายน"ย้ำไทยต้องแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก ผ่านเวทีการประชุมเอเปค โดยเฉพาะแนวคิด BCG เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

14 พฤศจิกายน 2565 "นายอุตตม สาวนายน" หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ช่วงเวลานี้อาเซียนกำลังอยู่ในกระแสโลก เนื่องจากมีการจัดประชุมเวทีเศรษฐกิจสำคัญถึง 3 เวทีต่อเนื่องกัน เริ่มจากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้ (13 พ.ย.) หลังจากนั้นก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. และสุดท้ายที่ประเทศไทย คือ การประชุมเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (APEC 2022 Thailand) ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.

 

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการแสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติบนเวทีโลก โดยเฉพาะการประชุมเอเปค ถือเป็นเวทีที่เราสามารถแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกได้ เพราะเอเปคเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจกรอบใหญ่ที่สุดในโลก รวม 21 เขตเศรษฐกิจ ครอบคลุมประชากรเกือบ 3,000 ล้านคน 

ดังนั้น การทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดี ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเข้าร่วมประชุม และขณะเดียวกันประเทศไทยจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้านการค้า การลงทุน รวมถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในเวลาปัจจุบัน ที่เรายังต้องเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

 

นอกจากการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมประชุมแล้ว ผมเห็นว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรสื่อสารในวงกว้าง ให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมเอเปค และเมื่อมีข้อสรุปความร่วมมือใดๆจากการประชุมก็สามารถที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้

 

ที่สำคัญยิ่งรัฐบาลรวมทั้งภาคเอกชน ควรร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนข้อสรุปเหล่านั้น ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ แต่รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับประชาชน 

โดยเฉพาะแนวความคิดเรื่อง BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) ที่ประเทศไทยยกขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักในเวทีการประชุมครั้งนี้ หากเราสามารถยึดโยง BCG เข้าไปสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากได้ ประเทศไทยจึงจะได้รับประโยชน์จากการประชุมเอเปคครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แท้จริง