svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“จุรินทร์” ดึงฟิลิปปินส์ ซื้อมันสำปะหลัง 2 หมื่นล้านดันราคาพุ่ง

06 พฤศจิกายน 2565

“จุรินทร์” เผย ประกันรายได้ปี 4 รอเข้า ครม. ดึงฟิลิปปินส์ทำ “เกษตรพันธสัญญา” ซื้อมันสำปะหลังไทย 2 ล้านตัน มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ช่วยดันราคามันให้สูงขึ้น

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานสักขีพยานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังระหว่างสมาคมมันสําปะหลังไทย 3 สมาคม และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of Feed Millers, Inc. : PAFMI)

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีได้พบกับพี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งมีหลายกิจกรรม 1. มีการมอบป้ายและโฉนดของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ไม่ให้ถูกยึดที่ดินทำกินให้มาเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูแทน ตอนที่ตนมาดูแลปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 0% และมีงบในการฟื้นฟูเพื่อให้ทำอาชีพรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรด้วย รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ ยุคนี้ดูแลได้ดีที่สุดยุคหนึ่ง 

“จุรินทร์” ดึงฟิลิปปินส์ ซื้อมันสำปะหลัง 2 หมื่นล้านดันราคาพุ่ง

“จุรินทร์” ดึงฟิลิปปินส์ ซื้อมันสำปะหลัง 2 หมื่นล้านดันราคาพุ่ง

ล่าสุดตนขออนุมัติเงินงบกลาง 2,000 ล้านบาท และได้มาเพิ่มอีก 500 ล้านบาทสำหรับงบปี 66 จากหลายยุคที่ได้น้อยมาก 2. เรื่องการเกษตร อ้อยมีระบบการดูแลราคาที่ดี ทำให้ราคาอ้อยช่วยให้พี่น้องยังชีพได้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นยุคที่ราคาดีที่สุดในประวัติศาสตร์ แตะกิโลกรัมละ 12 บาท มันสำปะหลัง โคราชคือเมืองหลวงมันสำปะหลังของไทย ปลูกมากที่สุดและ 2 ปีที่ผ่านมาราคาดีที่สุดยุคหนึ่ง ดีที่สุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้เพราะ มีระบบที่กระทรวงพาณิชย์นำมันสำปะหลังทำให้ราคาดีขึ้นโดยใช้ระบบ ”เกษตรพันธสัญญา” ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีหลักประกัน เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ที่เรียกว่า “อมก๋อยโมเดล” ซึ่งทำได้ไวทำได้จริง 

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ครั้งนี้เป็นล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 3 สมาคม ประกอบด้วย นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ ซื้อมันเส้น 2,000,000 ตัน ส่งมอบภายในหนึ่งปี และอาจซื้ออีก เซ็นสัญญาวันนี้ 2,000,000 ตัน 

ซึ่งยังมีไม่มีฟิลิปปินส์ซื้อราคายังสูงที่สุดในรอบ 12 ปี เฉลี่ย 3 บาทกว่า อาจจะเหมือนข้าวโพดที่ราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ ให้พี่น้องได้เห็นว่าเราตั้งใจทำ “ทำได้ไว ทำได้จริง” อย่างที่พูดไว้ เราหวังว่าปีนี้หากส่งได้ครบถ้วนถูกต้อง ปีหน้าจะมาซื้อของเราอีก จะมีเสถียรภาพมากขึ้นไปอีก  

“จุรินทร์” ดึงฟิลิปปินส์ ซื้อมันสำปะหลัง 2 หมื่นล้านดันราคาพุ่ง

 

“และถ้าวันไหนราคาตก จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เรายังมีนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกร คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ที่เป็นเงื่อนไขและนโยบายดั้งเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล และนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายของรัฐบาลดำเนินการมา 3 ปีเต็ม ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 ปีสุดท้าย ซึ่งกำลังรอการพิจารณาของ ครม.”

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า เดือนมกราคม จะจัดการประชุมมันสำปะหลังโลกที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเมืองหลวงของมันสำปะหลังประเทศไทยที่จังหวัดโคราช ซึ่งเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำตลาดมันสำปะหลังไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ถ้าเราทำส่งออกได้ดี ส่งออกได้มาก ปีที่แล้วส่งออกมันสำปะหลัง 120,000 ล้านบาท และปีนี้จะมากกว่า 120,000 ล้านบาท  และเมื่อสักครู่ทำสัญญาไปอีก 20,000 ล้านบาทกับฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กับประเทศไทยปากช่องอนาคตเกษตรกรของเรา

“จุรินทร์” ดึงฟิลิปปินส์ ซื้อมันสำปะหลัง 2 หมื่นล้านดันราคาพุ่ง