svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

อัยการเลือก 4 ก.อ. “ประยุทธ” อดีตรองโฆษก อสส. แลนด์สไลด์เข้าวินที่ 1

03 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

อัยการทั่วประเทศเลือก 4 ก.อ. “ประยุทธ” อดีตรองโฆษก อสส. แลนด์สไลด์ เข้าวินที่ 1 “วิรุฬห์” อธ.อัยการคดีพิเศษ “อิทธิพร” รอง อสส. “พีระพัฒน์” อัยการผู้เขี่ยวชาญ ผ่านฉลุย

3 พฤศจิกายน 2565 มีรายงานว่า วานนี้ (2 พ.ย.) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานนับคะเเนนเลือกตั้งซ่อม คณะกรรมการอัยการ ก.อ. ที่จะว่างลง 4 ตำแหน่ง เนื่องจาก ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิเดิม คือ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จะขยับขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด 

 

ซึ่งตามกฎหมาย จะเป็นรองประธาน ก.อ.โดยตำแหน่ง ส่วนอีก 3 ตำแหน่งที่ว่างเนื่องจาก นายศักดา ช่วงรังษี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาตลิ่งชัน ในฐานะ ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทที่มาจากอัยการชั้น 5 (อัยการผู้เชี่ยวชาญ) ขึ้นไป ได้ขยับขึ้นรองการสูงสุด ซึ่งจะได้เปลี่ยนประเภทเป็น ก.อ. โดยตำแหน่ง ส่วนนายพรชัย ชลวานิชกุล อธิบดีอัยการคดีพิเศษ และนายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการภาค 7 ซึ่งเป็น ก.อ.จากการเลือกตั้ง ที่มาจากอัยการชั้น 5 ขึ้นไปอายุ ครบ 65 ปี ทำให้ต้องพ้นตำเเหน่งบริหาร เเละไปต่อเป็นอัยการอาวุโส จึงทำให้ตำเเหน่ง ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ว่างลงรวม 4 ตำแหน่งดังกล่าว  

 

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุด
 

สำหรับการเลือกตั้ง ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง 4 ตำเเหน่งนั้น บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือก เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งทางสำนักงาน ก.อ.จะจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม โดยจะมีการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังพนักงานอัยการผู้มีสิทธิเลือก (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) ทั่วประเทศประมาณ 4 พันคน ในวันที่ 10 ต.ค. 2565 นี้ เพื่อให้กาบัตรลงคะแนนเลือกบุคคลที่ค้องการ ส่งกลับมายังสำนักงาน ก.อ.ก่อนวันที่ 2 พ.ย. 65 และจะมีนับคะแนนการเลือกตั้งในวันดังกล่าว โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 4 คน จะเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

โดยที่ผ่านมามีผู้แสดงตนเลือกตั้งเป็น ก.อ.ทั้งสิ้น10 คนประกอบด้วย 1.นายประยุทธ เพชรคุณ 2. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ 3. นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี 4. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ 5. นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร 6. นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 7. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ 8.นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล  9. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ 10. ม.ล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์ 

 

อัยการเลือก 4 ก.อ. “ประยุทธ” อดีตรองโฆษก อสส. แลนด์สไลด์เข้าวินที่ 1
 

ซึ่งวานนี้ ได้เริ่มมีการนับคะเเนนตั้งเเต่ 09.30 น.จนเเล้วเสร็จเวลา 15.00 น. โดยผลคะเเนนเรียงตามลำดับอันดับ 1 .ได้เเก่ 1.นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ได้คะเเนน 2,031 คะเเนน 2.นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ได้คะเเนน 1,827คะเเนน  3. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด ได้คะเเนน 1,441 คะเเนน 4.นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการ ได้คะเเนน 1,439 คะเเนน

 

สำหรับคณะกรรมการ ก.อ.นั้น ประกอบด้วยประธานกรรมการอัยการ จำนวน 1 คน ที่ปัจจุบันไม่ใช่ข้าราชการอัยการ เเละมีคุณสมบัติตามกฎหมาย มาจากการเลือกตั้งของพนักงานอัยการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันคือ นายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุดคนที่ 8 เเละให้มีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ. โดยตำแหน่ง ทั้งให้รวมรองอัยการสูงสุดตั้งเเต่อาวุโสอันดับ 1 - 5 เป็น ก.อ. โดยตำแหน่งเช่นเดียวกัน

 

ส่วนอีก 7 คนที่เหลือ จะเป็นอัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) เเละประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป 4 คน โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ. 
สำหรับ กรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คนจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการทุกระดับ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการ ที่กระทำผิดระเบียบ รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

 

นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

 

นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด

 

นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการ
 

logoline