svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

รัฐบาล แก้เกม ชิงออกกฎกระทรวง ปาดหน้า พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

01 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รัฐบาล แก้เกม ชิงออกกฎกระทรวง ปาดหน้า พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ยันหากร่างของ "ก้าวไกล" ไม่ผ่านสภาฯ ก็ไม่จำเป็น เพราะดีเท่าเทียมกัน

1 พฤศจิกายน 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ว่า เป็นกฎหมายเก่า ซึ่งเดิมเป็น พ.ร.บ.กำหนดภาษีสรรพสามิต ที่ออกมาปี 2560 ซึ่งชาวบ้านร้องเรียนว่า กฎหมายตึงเกินไป จึงมีการคิดว่าจะทำให้ผ่อนลง แล้วออกกฏหมายฉบับใหม่ ก็คือที่พรรคก้าวไกลเสนอมา แต่เมื่อมาดูแล้วกฎหมายนี้ก็หย่อนไป และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และกระทบต่อรายได้ภาษีของประเทศ ต้องมาพิจารณาว่าทำอย่างไรให้พบกันได้ครึ่งทาง

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาแนะนำว่า ไม่ต้องเดือดร้อนไปออกเป็นพระราชบัญญัติ แต่ให้ออกเป็นกฎกระทรวง อะไรที่เคยบังคับใช้ตึงเกินไปก็ให้หย่อนลง ก็จะเท่ากับกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ยกร่างขึ้นมาฉบับหนึ่ง เสนอมาที่ ครม. เมื่อพิจารณาแล้วก็ให้กฤษฎีกาไปดู แต่กฤษฎีกาก็บอกว่ากฎหมายยังไม่รัดกุม จึงมีการปรับใหม่เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 2 โดยทิ้งฉบับที่ 1 ไป

วันนี้ ครม. ได้เห็นชอบ ยืนยันไม่ใช่การชิงไหวชิงพริบ ตัดหน้าอะไรกับสภาฯ แต่ต้องการที่จะผ่อนปรนให้สามารถดื่มสุราได้ โดยเฉพาะสุราที่ไม่ได้มีเพื่อการค้า สุราพื้นบ้าน ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกมา เป็นการรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน และไม่ทำให้รายได้รัฐบาลลดลง รวมถึงทำให้ผู้ที่ต้องการผลิตสุรา สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปขออนุญาตให้วุ่นวาย ดังนั้นต้องรอให้กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้

 

ทั้งนี้ หากร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้าไม่ผ่านสภาฯ ก็ไม่จำเป็น เพราะกฎกระทรวงฉบับนี้ที่ออกมา มันมีสิ่งที่ดีที่เกือบเท่าเทียม พร้อมยืนยันไม่ได้เป็นการแก้เกม เพราะกรมสรรพสามิตรทำกกฎกระทรวงนี้มา 6 เดือนแล้ว ก่อนที่พรรคก้าวไกลจะเสนอกฎหมายอีก ถ้ามองอะไรเป็นเรื่องการเมือง ก็เป็นเรื่องการชิงไหวชิงพริบทุกเรื่อง แต่เมื่อเห็นในความจำเป็นของเหตุการณ์ก็ต้องปล่อยไป

logoline