svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วัชระ" จี้ นายกฯ ยกเลิกปมไฟเขียว ต่างด้าวครอบครองที่ดิน

26 ตุลาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

วัชระ อดีต สส. ปชป. จี้ นายกรัฐมนตรี ยกเลิก ร่างกฎกระทรวงให้ต่างชาติ 4 กลุ่ม ครอบครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย 1 ไร่ แลกลงทุน 40 ล้าน ไม่น้อยกว่า 3 ปี เกรง อนาคตลูกหลานไทยไม่มีแผ่นดินจะอยู่

26 ตุลาคม 2565 นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 25 ตุลาคม 2565 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเรื่องการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย กรณีคนต่างด้าวซื้อบ้านและถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ เมื่อนำเงินมาลงทุนจำนวน 40 ล้านบาทไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย  เป็นการเปิดช่องให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านและถือครองที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยโดยครอบคลุมต่างชาติ 4 ประเภทคือ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานในประเทศไทย และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษนั้น

\"วัชระ\" จี้ นายกฯ ยกเลิกปมไฟเขียว ต่างด้าวครอบครองที่ดิน

นายวัชระ กล่าวว่า  นายกรัฐมนตรีควรพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เนื่องจากคนต่างด้าวที่นำเงินมาลงทุน โดยไม่ต้องเสียภาษี มีกำลังหรือศักยภาพเหนือกว่าประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจทำให้คนไทยเสียสิทธิการครอบครองที่ดิน และต้องซื้อที่ดินในราคาที่สูงขึ้นหากมีการจำหน่ายที่ดินจากต่างด้าวเมื่อครอบครองครบกำหนดแล้ว ขณะเดียวกัน ควรอธิบายหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบข้อดีและข้อเสียจากนโยบายนี้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นแต่การให้ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้ 1 ไร่ในราคาเพียง 40 ล้านบาท

\"วัชระ\" จี้ นายกฯ ยกเลิกปมไฟเขียว ต่างด้าวครอบครองที่ดิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยจะไม่เสียดินแดนหรือเสียที่ดินไปจำนวนมากมหาศาลหรือ แล้วลูกหลานไทยในอนาคตจะอยู่กันอย่างไร จะเหลือที่ดินให้ยืนกันหรือไม่  จึงต้องท้วงติงมติครม.ดังกล่าว โดยขอให้มีการทำประชาพิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องส่งผลกระทบต่อชุมชนและคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งตนจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนหรือยกเลิกมติครม.ในเร็วๆนี้ แม้ว่ามติครม.ออกแล้วก็ตาม สามารถทบทวนได้ ขอให้รัฐบาลโปรดทบทวนไตร่ตรองให้รอบคอบอีกสักครั้ง อย่าให้ใครมาด่าว่าขายชาติขายแผ่นดินไทย เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีต้องฟังเสียงประชาชนแล้วทบทวน อยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยส่งเสียงบอกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกนโยบายนี้ด้วย

\"วัชระ\" จี้ นายกฯ ยกเลิกปมไฟเขียว ต่างด้าวครอบครองที่ดิน

logoline