svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จ่อเชิญ "ประยุทธ์" ให้ข้อมูลทุจริตกู้บ้านสวัสดิการ

19 ตุลาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ประธานกมธ.พัฒนาการเมืองฯ เตรียมเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะรมว.กลาโหม ให้ข้อมูลการทุจริตกู้ซื้อบ้านสวัสดิการกำลังพล

18 ตุลาคม 2565 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากทนายไพศาล เรืองฤทธิ์พร้อมผู้เสียหาย ที่ต้องการให้ช่วยตรวจสอบ กรณีกู้สวัสดิการทหารบก ซื้อบ้านของกำลังพล ว่า เรื่องดังกล่าว ทำให้กระทรวงกลาโหมต้องออกมาพิสูจน์ความจริงต่อประชาชนในหลายๆรายละเอียด เช่นโครงการการทุจริตด้านสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ราคาหลังละ 1,500,000 บาทและเงินทอนให้กับผู้ตรวจงานผู้ว่าจ้าง ซึ่งกระบวนการเงินทอนเหล่านี้ก่อให้เกิดเหตุกราดยิงที่โคราชปี63  ทำให้เกิดการทุจริตครั้งใหญ่ในทหารชั้นผู้น้อย ซึ่งมาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า และยังไม่มีการขุดคุ้ยผู้ที่กระทำความผิด อีกทั้งโยนความผิดไปเพียงว่าทหารนายนั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวช  กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จ่อเชิญ \"ประยุทธ์\" ให้ข้อมูลทุจริตกู้บ้านสวัสดิการ

ทั้งนี้ ในเอกสารที่ยื่นมามีรายละเอียดการกินหัวคิว ผู้ก่อสร้างมีการจ่ายใต้โต๊ะให้ผู้ตรวจรับ  สุดท้ายไม่มีการโอนบ้านให้กับนายทหารชั้นผู้น้อย มีรายละเอียดการโอนเงินส่วนต่าง5% มีการพยายามข่มขู่ผู้ที่ร้องเรียน ตนไม่ได้เรียกร้องไปยังผู้บัญชาการทหาร แต่ปัญหาอยู่ที่กระบวนการต่างๆของกองทัพ และเรื่องราวต่างๆที่นายทหารชั้นผู้น้อยต้องรับอยู่ในตอนนี้คือการโกงคอรัปชั่นของนายทหารชั้นนายพลที่มีอยู่มากมาย 

ดังนั้น เรื่องนี้จึงจำเป็นที่จะเชิญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มาให้ข้อมูลต่อไป 

ด้านทนายไพศาล กล่าวว่าการที่ออกมาวันนี้ เพื่อป้องกันภาคประชาชนจึงต้องมาร้องต่อกมธ.ภาคประชาชน และไม่อยากให้เกิดเหตุสลดใจขึ้นอีกและการออกมานี้เป็นการป้องปราม ปกป้องกำลังพลชั้นผู้น้อยไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เพราะเรื่องนี้เป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมตั้งแต่ปี 63 

logoline