svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ชัชชาติ เซ็นคำสั่งย้ายบิ๊กล็อต ผอ. 17 เขต ข้าราชการสับเปลี่ยนตำแหน่ง

04 ตุลาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

“ชัชชาติ” เซ็นคำสั่งโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ กทม. บิ๊กล็อต 6 ผอ.นั่งเก้าอี้ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วย ผอ.เขต ขยับนั่งเก้าอี้ ผอ.เขต 12 เขต มีใครบ้างเช็กเลย

วันนี้ (4 ต.ค.) มีรายงานข่าวว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร 3 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2541/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ , คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2452/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2453/2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ มีการโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการรวม 48 ตำแหน่ง โดยจำแนกได้ดังต่อไปนี้

 

ย้าย ผอ. 17 เขต

1.นายอนุชิต พิพิธกุล จากตำแหน่ง ผอ.เขตสายไหม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตประเวศ

2.นายไพโรจน์ จันทรรอด จากตำแหน่ง ผอ.เขตมีนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตหนองจอก

3.นายณรงค์ ตาปสนันทน์ จากตำแหน่ง ผอ.เขตทุ่งครุ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางแค

4.นายสุเมธ อมรศรีวรากุล จากตำแหน่ง ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตยานนาวา

5.นายสัมฤทธิ์ สุมาลี จากตำแหน่ง ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตพระนคร

6.นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ จากตำแหน่ง ผอ.เขตตลิ่งชัน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางกอกใหญ่

7.นางชดาวรรณ ป่าไม้ จากตำแหน่ง ผอ.เขตบางคอแหลม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตตลิ่งชัน

8.นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตคลองสาน ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางพลัด

9.นายนันทพงศ์ แก้วศรี ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตดอนเมือง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบึงกุ่ม

10.ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตธนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคลองสาน 
 

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

11.นางสาวรุจิรา อารินทร์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางแค ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตดุสิต

12.นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางขุนเทียน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

13.นายนพ ชูสแน ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางกะปิ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคันนายาว

14.นางภัสรา นทีทอง ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางรัก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางขุนเทียน

15.นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตพญาไท ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตคลองเตย

16.นางสาวอัญชนา บุญสุยา ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตวังทองหลาง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางรัก

17.นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตหลักสี่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตสายไหมย้ายจากสำนักไปยังเขต

18.นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตปทุมวัน

19.นายชูชาติ พุ่มน้อย ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตดินแดง

20.นางสุภมาส เลขาจารกุล ย้ายจากตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตสวนหลวง

 

ย้ายจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
 

1.นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ตรวจราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตบางคอแหลม

2.นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้ตรวจราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ย้ายจากสำนักงานเขตมายังสำนัก
 

1.นายกรณิศ บัวจันทร์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตคันนายาว ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
 

 

ชัชชาติ เซ็นคำสั่งย้ายบิ๊กล็อต ผอ. 17 เขต ข้าราชการสับเปลี่ยนตำแหน่ง

ย้ายจากสำนักมายังสำนัก

1.นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

 

ย้ายดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
 

1.นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบึงกุ่ม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

2.นายวนเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตประเวศ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

3.นางเอื้อจิตต์ เปลี่ยนช้า ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.เขตบางพลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

4.นางวิไล เจริญชัยสกุล ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

5.นางกฤติมา นิ่มน้อย ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

6.นายพยชน์ หาญผดุงกิจ ย้ายจากตำแหน่ง ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ

 

เลื่อนตำแหน่งในสำนักงานเขต
 

1.นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางนา เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตบางกะปิ

2.นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตหนองแขม เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตบางซื่อ

3.นางเยาวกุล ทองธัญวีรัตน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตภาษีเจริญ

4.นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตวังทองหลาง เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตดอนเมือง

5.นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตภาษีเจริญ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตสัมพันธวงศ์

6.ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตธนบรี เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตธนบุรี

7.นายโครงการ เจียมจีรกุล จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางแค เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตวังทองหลาง

8.นายศักดิ์ชัย โสสุข จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตมีนบุรี เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตมีนบุรี

9.นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตลาดพร้าว เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตสะพานสูง

10.นางสมฤดี ลันสุชีพ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตหลักสี่ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตหลักสี่

11.นายพงศ์ศักดิ์ พูลยรัตน์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตบางบอน เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตทุ่งครุ

12.นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ จากตำแหน่ง ผู้ช่วย ผอ.เขตดอนเมือง เลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ.เขตพญาไท

 

เลื่อนตำแหน่งในสำนัก
 

1.นางสาวณัฐรดี คงดั่น ผู้ช่วยเลขานุการ สภา กทม. สำนักงานเลขานุการ สภา กทม. เลื่อนเป็น เลขานุการสภา กทม.

2.นายวัตรฤทธิ์ ทองธัญวีรัตน์ ผอ.ส่วน ส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ เลื่อนเป็น ผอ.สำนักงาน สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ

3.นางจงจิตร รัตนศุภสิน ผอ.ส่วน ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.นางจิรภิญญา สันนิภางกูร ผอ.ส่วนนโยบาย และแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา เลื่อนเป็น ผอ.สำนักงาน สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา

5.นายบุญลือ โตนดงาม ผอ.กอง กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. เลื่อนเป็น ผอ.กอง กองพัฒนาระบบราชการ กทม. สำนักงาน ก.ก.

6.นางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง ผอ.เฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผอ.ส่วน ส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ เลื่อนเป็น ผอ.เฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ผอ.สำนักงาน สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

 

ชัชชาติ เซ็นคำสั่งย้ายบิ๊กล็อต ผอ. 17 เขต ข้าราชการสับเปลี่ยนตำแหน่ง

logoline