svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ไทยสร้างไทย ประกาศพลิกเศรษฐกิจอีสาน ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ4 แห่ง

04 ตุลาคม 2565

ไทยสร้างไทย ประกาศนโยบายพลิกเศรษฐกิจอีสาน ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสาน 4 แห่ง ขอนแก่น-โคราช-อุบลราชธาน -อุดรธานี+หนองคาย North East corridor เพื่อกระจายอำนาจการบริหารด้านเศรษฐกให้ภาคประชาชน ยกระดับรายได้ทั้งภูมิภาค

4 ตุลาคม 2565 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และน.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรค นำทีมพรรคไทยสร้างไทย สัมมนา workshop Reinventing อิสาน เขตเศรษฐกิจพิเศษขอนแก่น ที่วิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายสุรเดช ทวีแสง สกุลไทย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ภาคประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วม workshop เป็นจำนวนมาก 

 

คุณหญิงสุดารัตน์  กล่าวเปิดการสัมมนา workshop ว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่มีศักยภาพสูง เป็นภูมิภาคที่มีจำนวนพื้นที่มากที่สุด จำนวนผู้คนมากที่สุดแต่ GDP กลับต่ำ ทั้งที่มีโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศมากมาย เพราะขาดการลงทุนและการพัฒนาอย่างจริงจัง พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า การพัฒนาในภาคอีสานต้องทำให้สินค้าเกษตรราคาดีมีคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มมูลค่า โดยรัฐต้องลงทุนกับแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของอีสานอย่างยั่งยืน 

 

ไทยสร้างไทย ประกาศพลิกเศรษฐกิจอีสาน ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ4 แห่ง

ที่สำคัญคือต้องให้มีการกระจายการลงทุนขนาดใหญ่ ไปยังทุกจังหวัดของภาคอีสาน ปัจจัยสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด และมีส่วนร่วมในการบริหารการกระจายอำนาจ 

 

นโยบายของพรรคไทยสร้างไทย จึงมุ่งมั่น ปล่อยปล่อย Liberate รวมทั้ง Empower ให้ประชาชน ดังนั้นนโยบายที่จะตอบโจทย์การพัฒนา ที่จะก้าวกระโดดของภาคอีสานได้คือการปลดปล่อยประชาชนจากการกดทับของกฎระเบียบและรับราชการที่อืดอาด ล่าช้า เพื่อให้เอกชนได้ปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างเต็มที่  การทำเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสาน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่พรรคไทยสร้างไทยศึกษาไว้ 4 แห่งประกอบด้วยขอนแก่น โคราช อุดรธานี+หนองคาย  และอุบลราชธานี 

 

ไทยสร้างไทย ประกาศพลิกเศรษฐกิจอีสาน ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ4 แห่ง

สำหรับการทำ workshop เขตเศรษฐกิจพิเศษขอนแก่นวันนี้คือการนำร่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งนายสุพันธ์ เห็นว่าประเทศต้องเร่งปลดล็อคหนี้เสีย ฟื้นฟูหนี้เสีย เพราะรายได้ประชาชนยังต่ำ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีกองทุนแก้หนี้เสีย  มีกองทุน SMEs และประเทศไทยจะสามารถแข่งขันได้ต้องมีนวัตกรรม รวมถึงการฟื้นฟูท่องเที่ยว โรงแรมขนาดเล็ก ขนาดกลางต้องมีการฟื้นฟูโดยมีแหล่งเงินทุนและแก้กฎหมายช่วยให้โรงแรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก อยู่รอดได้ โดยเฉพาะการแขวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหสกินกว่า 1000 ฉบับ เพื่อให้ผู้ประกอบการลุกขึ้นมาทำหากินได้เร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุด

 

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ระบุว่า ใน 3 ปีนี้จะต้องพาประเทศพี่น้องประชาชนกลับมาตั้งตัวให้ได้ แล้วกลับมาคิดว่าทำอย่างไร จะลดความเหลื่อมล้ำได้ เพราะผู้มีอำนาจยิ่งอยู่ ประชาชนยิ่งจนโดยเฉพาะพี่น้องคนตัวเล็ก ซึ่งพรรคมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ ที่จะแก้ไขปัญหา เราจะสร้างโอกาสให้คนไทย รวมถึงการให้แต้มต่อ กับอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ การขอBOIไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงอุตสาหกรรมในภาคอีสานก็ควรได้แต้มต่อ เพื่อสามารถก้าวไปแข่งขันได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ต้องลดต้นทุน เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแรง 

 

ไทยสร้างไทย ประกาศพลิกเศรษฐกิจอีสาน ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ4 แห่ง