svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สิ้นส.ว."สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล"ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 68 ปี

01 ตุลาคม 2565
4.0 k

ด้วยความอาลัย "สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล" สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 68 ปี ด้วยภาวะเนื้องอกในสมอง ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ที่วัดธาตุทอง 2-5 ต.ค.นี้

"สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล" สมาชิกวุฒิสภา  พี่ชายของ สุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 68 ปี อย่างสงบที่บ้าน หลังจากเข้ารับการผ่าตัดอาการเนื้องอกในสมอง

สิ้นส.ว."สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล"ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 68 ปี

เปิดประวัติ

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2543-2549
รักษาการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการธนาคารนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย
กรรมการองค์การคลังสินค้า

 

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

สิ้นส.ว."สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล"ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 68 ปี


กำหนดการตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ศาลา 12 และจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.00 น. จากนั้นสวดพระอภิธรรมศพเวลา 17.30 น.