svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทีมโฆษก ทบ. ตีปี๊บผลงานยุค "บิ๊กบี้" ย้ำมุ่งประโยชน์กำลังพล-ประชาชน

29 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ทีมโฆษกกองทัพบก ตีปี๊บผลงานยุค "บิ๊กบี้" ย้ำมุ่งประโยชน์กำลังพล - ประชาชน เผยพรุ่งนี้ ศาลชี้ชะตา 8 ปี “บิ๊กตู่” แต่ทหารยังทำงานตามปกติ จะออกต่อเมื่อตำรวจร้องขอ

วันนี้ (29 ก.ย.) พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก พร้อมทีมโฆษกกองทัพบก แถลงแนวทางการพัฒนากองทัพบก ตามห้วงระยะเวลา ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบให้หน่วยทหารยึดถือและนำไปปฏิบัติ รวมถึงการปรับและเพิ่มการปฏิรูปที่ใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อนําพากองทัพบกไปสู่ความทันสมัย ด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวก เป็นประโยชน์แก่กําลังพลและประชาชนมากยิ่งขึ้น ใน 3 ห้วง

 

โดยปัจจุบันอยู่ในห้วงที่ 2 มีความคืบหน้าหลายเรื่อง อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยให้มีขนาดเล็กลงลง  เพื่อลดการใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศ การปรับลดอัตราทหารประจําการ โดยนํากําลังพลสํารองเข้ามาร่วมปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังดํารงสภาพความพร้อมรบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการลดจํานวนการเกณฑ์ทหารลง และเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครใจเป็นทหารเพิ่มมากขึ้น การนํากําลังพลและยุทโธปกรณ์ออกช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความยากลําบากหรือเผชิญกับ สาธารณภัย ภัยพิบัติ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก
 

 

ทีมโฆษก ทบ. ตีปี๊บผลงานยุค "บิ๊กบี้" ย้ำมุ่งประโยชน์กำลังพล-ประชาชน

ส่วนการรักษาอธิปไตยและสร้างความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดน ทางผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งเพิ่มเติมกำลังในปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ตั้งแต่ ธ.ค. 64- ส.ค. 65 โดยผลปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนฯ ในรอบ 1 ปี (ต.ค. 64- ส.ค. 65) ในด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1,520 คน ตรวจยึดยาบ้า 226,845,916 เม็ด ไอซ์ 3,550.367 กก. เฮโรอีน 97.215 กก. และอื่นๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท (คีตามีน 515 กก., ฝิ่น 61.456 กก., ยาอี 151,809 เม็ด, ยาอี 4.1 กก. และยาอีชนิดผง 4 กก.) นอกจากนี้ ยังสามารถสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมผู้ต้องหา 47,554  คน 

 

ขณะเดียวกัน ยังได้ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในเมียนมา โดยจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม  ให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาซึ่งข้ามมายังฝั่งไทยเป็นการชั่วคราวรวม 15,290 คน

 

สำหรับการเกณฑ์ทหาร ได้พัฒนาระบบการได้มาเน้นความสมัครใจ ผ่านโครงการรับสมัครทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะประจำการได้ โดยในปี 2565 มียอดเรียกเกณฑ์ ทั้งสิ้น 58,330 นาย แบ่งเป็นกลุ่มที่สมัครผ่านโครงการทหารออนไลน์ 6,101 นาย และกลุ่มเข้ารับการตรวจเลือก 51,692 นาย มีผู้ร้องขอเข้ารับราชการในวันตรวจเลือก 21,046 นาย คงเหลือจับฉลากแดง 30,646 นาย ซึ่งมีจำนวนลดลงจากปี 2564 ถึง 18,749 นาย 
 

 

ทีมโฆษก ทบ. ตีปี๊บผลงานยุค "บิ๊กบี้" ย้ำมุ่งประโยชน์กำลังพล-ประชาชน

และขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ในการรับสมัครทหารออนไลน์ ซึ่งกองทัพบกได้พัฒนาและขยายโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักอยากเป็นทหารในหลายกรณี อาทิ กลุ่มในพื้นที่ห่างไกล กลุ่มที่อยู่ในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 29 ส.ค. 65 - 29 ม.ค. 66 ทั้งนี้ในปี 2565 มีการปรับลดยอดทหารกองประจำการลงร้อยละ 10 ของจำนวนที่บรรจุจริง ภายในปีงบประมาณ 2566 หรือจำนวน 12,000 นาย ตั้งแต่ผลัดที่ 1/2565 จนถึงผลัดที่ 2/2566 รวม 4 ผลัด ทำให้ยอดเรียกเกณฑ์ลดลงอย่างมาก โดยในปีงบประมาณ 2566 กองทัพบกจะปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปสู่ทหารกองประจำการสมัครใจในอนาคต

 

พลเอก สันติพงศ์  ยังกล่าวถึง การตัดสินคดีนายกฯ 8 ปี ของศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ ทางกองทัพบกเตรียมพร้อมรับมือม็อบที่จะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไร โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกยังปฏิบัติงานตามปกติ ถ้าได้รับการร้องขอจากตำรวจก็จะไปทำหน้าที่ตามที่ร้องขอ

 

 

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก

 

 

มีรายงานว่า สำหรับ พลเอก สันติพงศ์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นี้ จึงถือเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยมีรายงานว่า พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้แต่งตั้งทีมโฆษกฯ ใหม่ โดยให้ พลโท นิรันดร ศรีคชา ว่าที่รองเสนาธิการทหารบก (รอง เสธ.ทบ.) เป็นโฆษกกองทัพบก โดยมี พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ยังทำหน้าที่รองโฆษกฯ และยังเสริมทีมผู้ช่วยโฆษกฯ ประกอบด้วย พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ , พันโทหญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา , พันโทหญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ และ พันโทหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม 

 

 

พลโท นิรันดร ศรีคชา ว่าที่รองเสนาธิการทหารบก (รอง เสธ.ทบ.) โฆษกกองทัพบก คนใหม่

ทีมโฆษกกองทัพบก
 

logoline