svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ร้อง"ก.ล.ต."ติดตามกรณีแบงก์การันตีปลอม "โครงการท่อส่งน้ำ EEC"

28 กันยายน 2565

เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือ ก.ล.ต. ตรวจสอบความโปร่งใสของกรรมการและผู้บริหารอีสวอเตอร์ "โครงการท่อส่งน้ำ EEC"

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 "นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย" ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ "อีสท์วอเตอร์" หรือ EASTW เข้ายื่นหนังสือต่อ"นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล" เลขาธิการ ก.ล.ต. โดย น.ส.ฉันท์สุดา รักตะบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและบริหารผู้ลงทุน เป็นผู้รับหนังสือแทน เลขาธิการ ก.ล.ต.รับหนังสือแทน

 

เพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้า กรณี "ผู้ถือหุ้น EASTW" ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสของกรรมการและผู้บริหาร EASTW ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ได้ยื่นเรื่องติดตามเรื่องร้องเรียนและให้ตรวจสอบเพิ่มเติม คือการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำสำนักบก ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี งบประมาณ 75,000,000 บาท ที่ผู้รับจ้างทำและนำหนังสือสัญญาค้ำประกันธนาคารปลอม (LGปลอม) มาทำสัญญากับ "EASTW" 

 

แต่ EASWT ไม่ดำเนินคดีและไม่ยกเลิกสัญญาและกลับให้เปลี่ยนเป็นแคชเชียร์เช็คเพื่อทำสัญญาต่อ และให้ตรวจสอบโครงการจัดทำท่อส่งน้ำEEC โครงการระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ-แหลมฉบัง และ โครงการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรง ดันน้ำหนองปลาไหล วงเงิน 4,291,000,000 บาท ที่บอร์ด "EASTW" ได้เร่งรีบและเร่งจัดจัดซื้อจัดจ้างภายใน 15 วัน 

 

ร้อง"ก.ล.ต."ติดตามกรณีแบงก์การันตีปลอม "โครงการท่อส่งน้ำ EEC"

 

ทั้งที่ตามปกติจะต้องจัดจ้างในระหว่าง 30- 45 วัน ว่ามีความผิดปกติส่อไปในทางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดหรือไม่ อาจไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม และเป็นการอนุมัติทั้งทวนหรือไม่ 

 

ซึ่งทั้ง 2 กรณีอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ยื่น ก.ล.ต.เป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าและได้รับการแจ้งผลการร้องเรียนจาก "ก.ล.ต."เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด

 

"นายวิวัฒน์" กล่าวว่า ในวันนี้ตนในฐานะผู้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจึงมาติดตามเรื่องดังกล่าวว่า "ก.ล.ต."ได้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายถึงไหนอย่างไรแล้ว เนื่องจากเป็นเวลากว่า 6เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะถือว่า "EASTW" กำลังทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายหรือไม่จากกรณีแบงค์การันตีปลอมและทำโครงการท่อส่งน้ำ"EEC" ที่เร่งรีบเร่งรัดเกินจำเป็น 

 

จึงอยากให้"ก.ล.ต."ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ เร่งตรวจสอบ

 

"แบงค์การันตีปลอม เชื่อว่าต้องมีการทำกันเป็นขบวนการอย่างแน่นอน เพราะขณะนี้ได้มีกระแสข่าวการนำแบงค์การันตีปลอมไปทำสัญญากับหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายโครงการ เป็นการรู้เห็นกันระหว่างคนบางคนทั้งในฝ่ายจ่างจ้างและผู้รับจ้างหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ตนจะนำเรื่องให้ ป.ป.ง.ตรวจสอบอีกทางหนึ่ง เพราะพฤติการณ์อาจเข้าข่ายมูลฐานตามกฎหมายหมายฟอกเงินหรือไม่และจะทำหนังสือให้ธนาคารกสิกรไทยยืนยันว่าเป็นแบงค์การันตีปลอมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นEASTWนำไปสอบถามผู้บริหาร EASTW พราะเหตุใดจึงไม่ยอมดำเนินคดีกับขบวนการแบงค์การันตีกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาดเสียที"