svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พล.อ.ประยุทธ์" นำประชุมสภากลาโหม ก่อนศาล รธน.ชี้ชะตาปม "นายกฯ 8 ปี"

28 กันยายน 2565
759

"พล.อ.ประยุทธ์" เข้ากลาโหม นำประชุมสภากลาโหมนัดส่งท้าย ผบ.เหล่าทัพ ชุดเดิม ก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม "นายกฯ 8 ปี"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีคณะผู้จัดงาน Defense Security Thailand เข้าพบ รวมทั้งให้คณะผู้ช่วยทูตทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศเข้าพบเพื่อรับนโยบาย 


จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะนำประชุมสภากลาโหม ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 2565 ที่สำคัญเป็นการประชุมของผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดเดิม ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.นี้ ทั้ง พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

 

รวมทั้งก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติวินิจฉัยกรณีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี วันที่ 30 ก.ย. นี้

"พล.อ.ประยุทธ์" นำประชุมสภากลาโหม ก่อนศาล รธน.ชี้ชะตาปม "นายกฯ 8 ปี"