svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

23 กันยายน 2565
375

กองทัพบก จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์ ต่อยอดมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ

วันนี้ (23 ก.ย.) กองทัพบกได้จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ ที่ อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนำนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 26 จำนวน 2,000 นาย ร่วมในการแสดงและถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการช้างเผือกมวยไทยเผยแพร่ในหน่วยทหาร ของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) โดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

 

การฝึกฝนศิลปะมวยไทยเป็นหนึ่งในนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการส่งเสริมมวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติ และเป็นมรดกของชาติไทย โดยให้หน่วยทหารของกองทัพบกมีการสอนกีฬามวยไทย รวมถึงจัดตั้งชมรมกีฬามวยไทยในค่ายทหาร และโรงเรียนทหารของกองทัพบก 
 

 

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

ล่าสุด ได้ดำเนินโครงการช้างเผือกมวยไทยเผยแพร่ในหน่วยทหาร ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีครูมวยไทยจากศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย ฝึกฝนทักษะ ให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก ระหว่าง 2 ส.ค.- 23 ก.ย. 65 

 

การแสดงประกอบด้วย การร่ายรำไหว้ครูมวยไทยประกอบเสียงปี่มวย และการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ของท่ามวยไทย 15 ท่า แสดงให้เห็นถึงความสง่างามของศิลปะการต่อสู้ของไทย ควบคู่กับเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

เสนาธิการทหารบก ได้กล่าวชื่นชมคณะครูฝึกที่ได้สอนให้สามารถใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้เป็นอย่างดี และขอชื่นชมนักเรียนนายสิบทหารบกที่ตั้งใจฝึกฝนมวยไทย อันส่งผลให้เกิดความพร้อมเพรียงและความเข็มแข็งของแต่ละกระบวนท่าได้ สามารถนำทักษะมวยไทยถ่ายทอดให้กับผู้อื่น หรือต่อยอดความสามารถของตนเอง นำไปเผยแพร่เมื่อเข้ารับการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ

 

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์
 

ทั้งนี้ ระหว่าง 23 - 25 ก.ย. 65 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้ว หน่วยทหารในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ยามค่ำคืน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรม Rajabhakti Trail Travel Run 2022 เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และผู้ที่สนใจร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์

ทบ.จัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เบื้องหน้าบูรพกษัตริย์ ที่อุทยานราชภักดิ์