svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ปลัดกระทรวงกลาโหม" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขณะ ทร. จัดสวนสนามทางเรือให้เพื่อเป็นเกียรติ

 

เมื่อวันที่ 23  ก.ย. 65   "พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์" ปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บนเรือหลวงนเรศวร ซึ่งจอดเทียบภายในท่าเทียบเรือแหลมเทียน จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงกลาโหม

 

"พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์" ปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ

 

เมื่อ "ปลัดกระทรวงกลาโหม"เดินทางขึ้นเรือหลวงนเรศวร ผู้บัญชาการทหารเรือได้เรียนเชิญปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรับความเคารพ โดยมี เรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ 19 นัด จากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงจากเรือ ไปยังเรือ ต.112 เพื่อตรวจพลสวนสนามทางเรือ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจพลสวนสนามทางเรือแล้ว ผู้บัญชาการทหารเรือได้เรียนเชิญปลัดกระทรวงกลาโหม กลับขึ้นยังเรือหลวงนเรศวร ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกแด่ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

ซึ่งใจความสำคัญที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวเทิดเกียรติปลัดกระทรวงกลาโหม ระบุว่า ในโอกาสที่ครบเกษียณอายุราชการ  30 กันยายน 2565 นี้ ตลอดระยะเวลา 1 ปีในตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ท่านได้สร้างคุณประโยชน์เป็นเอนกประการแก่หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะเหล่าทัพต่างๆ ตามเจตนารมณ์ในการทำงานของท่านที่ว่าประโยชน์ร่วมคิดร่วมทำร่วมมีคุณธรรม

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ในส่วนของกองทัพเรือ ท่านกรุณาได้มาเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและฝ่ายอำนวยการต่างๆ ที่กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องของกองทัพเรือท่านได้ช่วยผลักดันให้โครงการต่างๆของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนั้นยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบูรณาการ การมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆ อีกด้วย แนวทางและการสนับสนุนของท่านให้ช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นสถาบันที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความเข้มแข็งเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบในการปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนสูงสุดของปวงชนชาวไทย"

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ด้าน ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณกองทัพเรือ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพล ที่เข้าร่วมในพิธีว่า การเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่กองทัพเรือจัดให้ ในโอกาสครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ ขอขอบคุณในคำกล่าวสดุดีของท่านผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มีความซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่งต้องขอชื่นชมกองทัพเรือ ที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งมีเกียรติประวัติมาอย่างยาวนาน เรามียุทธนาวีหลายยุทธนาวีทางกองทัพเรือสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยมีเอกราชยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ขอให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษของกองทัพเรือที่ดำรงความเข้มแข็งของกองทัพเรือมาจนถึงปัจจุบัน และตนมีความมั่นใจว่าภายใต้การนำของท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านปัจจุบัน  ผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่ รวมทั้งผู้บัญชาในกองทัพเรือทุกระดับชั้นจะสามารถนำพากองทัพเรือให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปเป็นกองทัพเรือที่มีความพร้อมในการที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติไทย

 

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งของประเทศไทยที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราเพื่อให้เราสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมั่นคงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทย ผมมั่นใจว่ากองทัพเรือจะสามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปถึงแม้ผมจะเกษียณอายุราชการไปแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็จะขอเป็นกำลังใจและเฝ้าดูความเจริญเติบโตของกองทัพเรือรวมทั้งข้าราชการในกองทัพเรือ  ที่จะช่วยกันเสริมสร้างพัฒนากองทัพเรือให้มีความเข้มแข็ง  เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนแล้วก็เป็นหลักชัยให้กับประเทศไทยต่อไป

 

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 

\"ปลัดกระทรวงกลาโหม\" เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

การจัดพิธีในวันนี้ มีการจัดกำลังพลจากกองเรือยุทธการ ร่วมกับ กำลังทางเรือและอากาศยานเข้าร่วมในพิธี โดยหมู่เรือรับรอง ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เป็นเรือรับรอง และ เรือ ต.112 เป็นเรือตรวจพล เรือหลวงปิ่นเกล้า เป็นเรือยิงสลุต ในส่วนของหมู่เรือสวนสนาม (เรือจอด) ประกอบด้วยเรือหลวงปิ่นเกล้าเป็นเรือยิงสลุต ร่วมด้วย  เรือหลวงบางปะกง  เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงสุโขทัย นอกจากนั้นยังมีการจัดกำลังอากาศนาวีจากกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  เข้าร่วมในการสวนสนามในวันนี้