svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กเลย "กรมการปกครอง" เปิดชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ"

23 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เช็กเลย "กรมการปกครอง" ประกาศผล"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี 65 เผยผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่น

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65  ที่"กรมการปกครอง" กระทรวงมหาดไทย  ได้เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง ลงนามโดย นายธนาคม จงจิระ  อธิบดีกรมการปกครอง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับ"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี 2565  

 

เช็กเลย \"กรมการปกครอง\" เปิดชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น\"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ\"

 

โดยระบุว่า  ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565  มีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชน สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรมการปกครองที่ได้เสียสละกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม

 

บัดนี้ กรมการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

เช็กเลย \"กรมการปกครอง\" เปิดชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น\"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ\"

พื้นที่ปกติ  จำนวน 4 รางวัล  ได้แก่ 

นายพชร  ทองสุข ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 

นายอรรจน์ชญาณ์  ธนาภาชูสิทธิ์  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

นายศิลปชัย  จันทร์มีศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ) ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

นายประไพ  กาละ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ) ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช 

 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่  

นายสุพัฒน์ พลทามูล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ) ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปีนัง จ.ยะลา 

 

 

ภาพประกอบ การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอ

 

ปลัดอำเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย ) 

 

พื้นที่ปกติ  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

 

นายจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม  จ.นครพนม

 

นายฐานธวัช อิงค์อนันต์นาท  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ )  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเรา  จ.ฉะเชิงเทรา

 

นายศรัณยู  แดงนวล  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงนปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน  จ.พัทลุง 

 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 

 

นางอังคณา เหมือนมาตย์   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ) ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ "ปลัดอำเภอแหวนทองคำ" ประจำปี 2565

 

เช็กเลย \"กรมการปกครอง\" เปิดชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น\"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ\"

 

logoline