svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ครม.ลุงป้อม"เดินหน้าเพิกถอนพื้นที่"อุทยานเขาพระวิหาร"สร้างอ่างเก็บน้ำ

20 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ครม.เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 51 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65  "น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล" รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ 51 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

 

"น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล" รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้เมื่อครม.เห็นชอบแล้ว จะแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากความแห้งแล้งเนื่องจากฝนแล้งในตำบลโชง และตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในเขตอีสานตอนล่าง บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน มีปริมาณน้ำรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตร เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยด้านท้ายน้ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว

 

"น.ส.ไตรศุลี" กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร บรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำ รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนให้ประชาชนตามลำน้ำในพื้นที่อำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น อำเภอนาจะหลวย อำเภอเดชอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ ส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ 1,500 ไร่ และยังเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อการประมงของประชาชนได้ด้วย

logoline