svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทีม ส.ท.เมืองบางแก้ว ลุ้นศาลพิพากษา กกต.ฟ้องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้

20 กันยายน 2565
318

ทีมเทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ลุ้น ศาลอุทธรณ์ พิจารณา คดีกกต. ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้ดำเนินคดีอาญา พร้อมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขณะที่ "ศรีสุวรรณ" ยื่นหนังสือความกังวลของประชาชนในพื้นที่ ถึงประธานศาลอุทธรณ์ ก่อนการพิพากษา

20 กันยายน 2565 วันนี้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปทุมธานี ได้นำฟังคำพิพากษา กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ให้ใบแดงผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ กกต.วินิจฉัยเมื่อ 13 ธ.ค.64 ว่ากระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม ม.65(5) ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่เข้าข่ายหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น จึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องทั้งหมด เมื่อ 18 เม.ย.65 และให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกร้องทั้งหมดและให้ร่วมกันรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย

 

ยื่นหนังสือถึงประธานศาลอุทรธรณ์ภาค 1 โดยนำข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่มีความกังวลต่อคำตัดสินในวันนี้

โดยวานนี้ (19 ก.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ไปยื่นหนังสือถึงประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพื่อขอให้ตรวจสอบว่ามีกระบวนการวิ่งเต้นอันมิชอบในการดำเนินคดีเลือกตั้งหรือไม่ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้ใบแดงทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ(รายละเอียดคำวินิจฉัยกกต.) ตามการร้องเรียนของชาวบ้านที่ร้องเรียนมายังสมาคมฯเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

คำวินิจฉัยกกต.ให้ใบแดงทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองบางแก้ว

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ทำการไต่สวนทั้งพยานฝ่าย กกต.และพยานฝ่ายผู้คัดค้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นัดให้มาฟังคำพิพากษาในวันที่ 20 ก.ย.65 นี้ แต่เมื่อชาวบางแก้วมีหนังสือร้องเรียนระบุถึงความวิตกกังวลและสงสัยในกระบวนการยุติธรรมว่า มีการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สมาคมฯจึงต้องนำความมายื่นให้ประธานศาลอุทธรณ์ทราบและตรวจสอบ ตามที่เคยรับเรื่องไว้กับชาวบ้าน เพราะศาลต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้