svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

หมอระวี จ่อใช้เวทีสภาฯ หาคำตอบรัฐบาล-ดีอีเอส เอาอย่างไรควบรวมทรู-ดีแทค

"หมอระวี" เผย เปิดประชุมสภาฯสมัยหน้า 1 พ.ย. เตรียมยื่นกระทู้ถาม"ชัยวุฒิ" ควบรวมทรู-ดีแทค ส่อ ผูกขาด กระทบ ปชช. รัฐบาลเอาอย่างไรแน่ ระบุ ที่ผ่านมาไม่เคยได้คำตอบที่ชัดเจน

19 กันยายน 2565 นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่สภาฯจะรับกระทู้ใหม่ที่จะให้ ส.ส ยื่นไว้สำหรับเป็นกระทู้ถามในสมัยประชุมหน้า ดังนั้นตนจึงรีบมายื่นแต่เช้าคิวแรก ๆ เพื่อที่กระทู้นี้จะได้รับการพิจารณาจัดคิวเป็นลำดับต้น ๆ ในสมัยประชุมหน้า ซึ่งอาจจะได้ถามรัฐมนตรีใน 1 ถึง 3 สัปดาห์ หลังจากการเปิดประชุมสมัยหน้าวันที่ 1 พ.ย โดยตนได้ตั้งกระทู้ถามไปยัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)ในเรื่องการควบรวมกิจการโทรคมนาคมของทรูและดีแทค

 

ใช้เวทีสภาฯขอความชัดเจนรัฐบาล เอาอย่างไรควบรวมทรู-ดีแทค

นพ.ระวี กล่าวว่า จากการที่บริษัทแม่ของทรูและดีแทคได้ควบรวมกิจการเป็นบริษัทใหม่ และยื่นขอต่อกสทช. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบของการควบรวมกิจการดังกล่าวเห็นว่า จะเกิดผลเสียต่อประเทศและประชาชนหลายประการ โดยเฉพาะค่าดัชนีวัดระดับการผูกขาด( Herfindhal-Hirschman Index หรือ HHI) จะสูงขึ้นมาก ส่อให้เห็นถึงการผูกขาดทางการค้า การมีอำนาจเหนือตลาด ลดหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม และการควบรวมกิจการในครั้งนี้ อาจจะส่งผลให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ(NT) ขาดรายได้ประมาณ 8,800 ล้านบาทต่อปี อันจะส่งผลให้ NT ดำเนินการต่อไปได้ยากในอนาคต

 

ประกอบกับศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า กสทช.มีอำนาจสั่งห้ามการควบรวมกิจการ หากพิจารณาเห็นว่า การควบรวมจะส่งผลให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคม จึงถือได้ว่า กสทช.มีอำนาจตามคำวินิจฉัยของศาลและควรนำมาปฏิบัติ

 

ใช้เวทีสภาฯขอความชัดเจนรัฐบาล ทรู-ดีแทค เอาอย่างไร

"ผมจึงถามรัฐมนตรีว่า กรณีคณะกรรมาธิการฯ ได้ยื่นหนังสือไปยังรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีความคิดเห็นกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ อย่างไร และหากมีการควบรวมกิจการ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ อาจจะสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 8,800 ล้านบาท รัฐบาลจะมีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการแก้ไขปัญหาอย่างไร คำตอบนี้ต้องตอบให้ชัด เพราะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต้องการรู้" นพ.ระวี กล่าวและชี้แจงต่อ

 

ตนได้คัดค้านเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ที่ผ่านมายังไม่เคยได้คำตอบจากรัฐบาลและกระทรวงดีอีเอสว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้หารือในที่ประชุมสภาฯแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงใด ๆ ครั้งนี้จึงต้องตั้งกระทู้ถามนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส แทนประชาชนคนไทยทุกคน เพราะเรื่องที่ รัฐบาลและกสทช.ต้องตัดสินใจในครั้งนี้ ถือว่ามีผลกระทบกับคนไทยทั้งประเทศ

 

รัฐบาลเอาอย่างไร ทรู-ดีแทค