svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภาเบรก"ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง" มติเสียงข้างมากสั่งถอนนำกลับไปทบทวน

14 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ภูมิใจไทย" มีหนาว ที่ประชุมสภาฯถกเดือดก่อนผนึกกำลังลงมติถอน"ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง" ออกจากวาระการประชุมออกไปก่อน ชำแหละร่างกม.ยังไม่รัดกุมให้กลับไปทบทวนอีกครั้ง

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย 65   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ได้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก การประชุมสภา ปรากฎระเบียบวาระที่1.3.3 "ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง"  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มติเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก (ยกเว้นมาตรา 41 เห็นชอบกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อย) เห็นชอบวาระที่สาม และเห็นชอบกับข้อสังเกตเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 

 

สภาเบรก\"ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง\" มติเสียงข้างมากสั่งถอนนำกลับไปทบทวน

 

กระทั่งเมื่อที่ประชุมได้บรรจุระเบียบวาระ เข้าสู่การพิจารณา มีส.ส.สลับกัน อภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นความหละหลวม นำกัญชาไปใช้เพื่อการเสพติดมากกว่าใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์  ซึ่งในที่สุด ที่ประชุมสภาลงมติด้วยเสียงข้างมาก ถอน"ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง" ออกจากวาระการประชุมออกไปก่อน ด้วยมติ 198 ต่อ 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 345+2

 

สำหรับเหตุการณ์ก่อนนำไปสู่การลงมติถอนระเบียบวาระ  "ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชา" เริ่มต้นดังนี้ 

 

ก่อนเข้าสู่การพิจารณา "นายสาธิต  วงศ์หนองเตย" ส.ส.จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และนายสุทิน คลังแสง ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นอภิปรายขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญนำร่างพ.ร.บ.กลับไปพิจารณาทบทวนใหม่ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากเป็นร่างพ.ร.บ.ที่ยังไม่มีความพร้อมซึ่งอาจเกิดปัญหาต่อการบังคับใช้กฎหมายได้ 

 

จากนั้น "นายศุภชัย ใจสมุทร" ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา"ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง"  ได้ลุกขึ้นกล่าวในนามของคณะกรรมาธิการว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ถือเป็นร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณาอย่างครบถ้วนแล้วซึ่งจากเดิมร่างกฎหมายมีทั้งสิ้น 45 มาตรา คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเพิ่มเป็น 95 มาตรา  เนื่องจากได้นำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาพิจารณาประกอบด้วยเพื่อให้กฎหมายนำสู่การบังคับใช้ให้ดีที่สุด  

 

"ยืนยันว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายที่สมบูรณ์และเป็นร่างกฎหมายที่จะเข้ามาอุดช่องว่างและสุญญากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่กัญชาถูกถอดออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5  ดังนั้นจึงยืนยันที่จะไม่ถอนร่างพ.ร.บ.เพื่อกลับไปพิจารณาใหม่ โดยขอให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประเทศไทยเริ่มเดินหน้านับ 1 ต่อไปได้ " นายศุภชัย กล่าว 

 

จากนั้น"นายสาธิต  วงศ์หนองเตย" ส.ส.จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ จึงได้ลุกขึ้นเสนอญัตติขอให้คณะกรรมาธิการนำร่างพ.ร.บ.กลับไปพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองอย่างถูกต้อง 

 

 

เช่นเดียวกับ"นายภราดร ปริศนานันทะกุล" ส.ส.จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ที่ลุกขึ้นเสนอขอให้ที่ประชุมเดินหน้าพิจารณาไปตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองอย่างถูกต้อง 

 

ท้ายที่สุด ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ถอน"ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง" ออกจากระเบียบวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 198 เสียง ไม่เห็นด้วย 134 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และ ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากนั้น "นายศุภชัย โพสุธิ์" ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม จึงได้สั่งปิดการประชุม

 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ  มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายคัดค้าน "ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง" ออกมาแถลงข่าวแสดงจุดยืนอย่างคึกคัก โดยพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขอให้ที่ประชุมสภาลงมตินำกลับไปทบทวน 

 

พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  แถลงคัดค้านการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขอให้ทบทวน

 

ขณะที่ "นายสาธิต วงศ์หนองเตย" ส.ส.ตรัง น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวว่า ได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้แถลงมติของพรรคฯ ในการประชุม เมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 65) โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยประเด็นที่สำคัญ คือมีการพิจารณาเรื่องร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งคณะ กมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว และกำลังจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (14 ก.ย. 65)

 

นายสาธิต วงศ์หนองเตย  ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ แถลงคัดค้านร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง เช่นกัน

 

โดยที่ประชุมพรรคฯ ได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและ ส.ส.หลายคนจากหลากหลายพื้นที่ได้แสดงความวิตกกังวลจากสถานการณ์ของการประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพรรคฯ ได้รับการประสานและให้ข้อมูลจากวงการแพทย์ ซึ่งล่าสุดศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภูมิภาค โดยแสดงความวิตกกังวลต่อเรื่องร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่าจะเกิดผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

logoline