svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯ ให้"ตุลาการศาลปกครอง"พ้นจากตำแหน่ง ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

14 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้"ตุลาการศาลปกครอง"พ้นจากตำแหน่ง โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565

 

14 ก.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้"ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง"

 

มีเนื้อหาดังนี้  ด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาตให้ "นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด" ตุลาการศาลปกครอง ตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ด้วยเหตุสูงอายุและรับราชการมานาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ให้\"ตุลาการศาลปกครอง\"พ้นจากตำแหน่ง ประกาศลง\"ราชกิจจาฯ\"

logoline