svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"วัชระ"เปิดข้อมูล"เจ๊นุช"ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กมธ.วุฒิ

10 กันยายน 2565
923

เอาแล้ว! "วัชระ เพชรทอง"เปิดข้อมูลใหม่ปม"ส.ต.ท.หญิง"ได้รับแต่งตั้งเป็นถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในกมธ.วุฒิสภา หลายคณะ แถมเคยไปดูงานรัสเซีย-ฟินแลนด์

10 กันยายน 2565 "นายวัชระ เพชรทอง" อดีต ส.ส. ประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ กรณี "ส.ต.ท.หญิง" ที่ถูกคำสั่งพิสดารมาช่วยงานวุฒิสภา หลังจากนายวัชระ ทำเรื่องตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ขอเอกสารข้อเท็จจริงจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภา

 

"วัชระ"เปิดข้อมูล"เจ๊นุช"ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กมธ.วุฒิ

 

นายวัชระ ระบุว่า จากตรวจพบข้อมูล "ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม" เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กมธ.กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. โดยยังได้เข้าร่วมดูงานภายในประเทศกับ กมธ. ชุดดังกล่าวที่ จ.เชียงราย และ จ.ระนอง และยังระบุไปดูงานต่างประเทศที่รัสเซีย ฟินแลนด์ ซึ่งในเอกสารอ้างว่าออกค่าใช้จ่ายเอง

 

ทั้งนี้ ที่น่าสนใจต่อไป เอกสารยังระบุ ส.ต.ท.หญิงผู้นี้ เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำกมธ.
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยระบุอีกว่า ดำรงตำแหน่งวันที่ 16 มี.ค. - 26 พ.ค. 62 (ไม่มีการพ้นตำแหน่ง) เนื่องจากสิ้นสุดตามวาระของ สนช. โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท

ขณะเดียวกัน ตามเอกสารสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ยังระบุว่า ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ยังเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการประจำกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจวุฒิสภา โดยไดรับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

 

"วัชระ"เปิดข้อมูล"เจ๊นุช"ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กมธ.วุฒิ

 

นอกจากนี้ น่าสนใจกว่านั้น ยังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำ กมธ.ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมภิบาล วุฒิสภา โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.-26 ส.ค. พร้อมกับระบุได้เดินทางไปดูงานในประเทศที่ จ.ระยอง หนึ่งครั้ง

ขณะที่การตรวสอบ ข้อมูล ส.ต.หญิง ปัทมา ไม่พบการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งต่างและค่าตอบแทน ในวุฒิสภา

 

"วัชระ"เปิดข้อมูล"เจ๊นุช"ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กมธ.วุฒิ

 

 

 

นายวัชระ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ตอบหนังสืออย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน นับเป็นหน่วยราชการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะไม่พบในหน่วยงานราชการทั่วไป จากข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งมา แม้ว่าจะบอกว่าไม่พบว่า "ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม" เป็นผู้ช่วย สนช. หรือ สว. ท่านใด

 

ทั้งนี้ แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการหรือนักวิชาการ สภาละ 2 คณะ คือ สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการเดินทางไปดูงานราชการต่างประเทศที่รัสเซียและฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-16 เม.ย. 2561 ถ้าไม่ใช่บุคคลพิเศษจริงๆจะไม่ได้ไปเด็ดขาด

 

อย่างไรก็ตาม ต้องขอข้อมูลว่าหัวหน้าคณะเป็นใคร มีบุคคลร่วมคณะทั้งหมดกี่คน ใครเป็นคนเสนอชื่อให้ไป และเป็นผู้ติดตามสนช.ท่านใดไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ  ใช้งบประมาณเท่าไร ไปกับบริษัททัวร์ชื่ออะไร กลับมาแล้วทำรายงานพร้อมภาพถ่ายส่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างไร มีจำนวนกี่หน้า ประสบความสำเร็จในการไปดูงานต่างประเทศหรือไม่ คุ้มค่ากับงบประมาณนับล้านบาทที่เสียไปหรือไม่

 

ขณะเดียวกัน ต่อมาในสมัย ส.ว. ปัจจุบัน ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เธอยังได้เดินทางไปราชการภายในประเทศ ทั้งที่จ.เชียงราย จ.ระนอง จ.ระยอง แสดงว่ามีความสำคัญมาก ต้องดูรายชื่อคณะกรรมาธิการที่ร่วมเดินทางทั้งหมด และผลรายงาน ภาพถ่ายการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดด้วย ซึ่งต้องทำหนังสือขอให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผยรายละเอียดต่อไป 

 

 

"วัชระ"เปิดข้อมูล"เจ๊นุช"ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กมธ.วุฒิ

 

อย่างไรก็ตาม อยากตั้งข้อสังเกตว่า การที่ได้สิทธิเดินทางไปราชการต่างประเทศนั้น ถ้าไม่ใช่บุคคลพิเศษของท่านผู้ทรงเกียรติจริงๆ จะได้ไปหรือไม่ ไปสายการบินอะไร ต้องดูเลขที่นั่งบนเครื่องบิน
เพราะนั่งเฟิร์สคลาสติดกับ สนช. คนใด เช็คตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-มอสโก-ฟินแลนด์-กรุงเทพฯ อีกทั้งต้องดูว่า เป็นผู้ติดตามของกมธ.คนใด เพราะในเอกสารที่ขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศต่อ "นายพรเพชร วิชิตชลชัย" ประธาน สนช. ในขณะนั้น

 

"หากไม่ใช่กมธ. ต้องระบุสถานะของบุคคลร่วมคณะทั้งหมดทุกคนว่าติดตามกมธ.คนใด ใครเป็นผู้เสนอชื่อในกมธ.ให้พิจารณาอนุมัติด้วย ซึ่งเชื่อว่ามีข้อมูลมากกว่านี้แต่ข้าราชการอาจจะตาพร่า ตกหล่นได้ จึงจะทำหนังสือถึงเลขาธิการวุฒิสภาสั่งการให้ ผบ.กลุ่มงานตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งในทุกประเด็นต่อไป อยากขอเตือนว่าการปกปิดทำลายข้อมูลหรือส่งข้อมูลเท็จอาจนำไปสู่ศาลอาญาคดีทุจริตได้" นายวัชระ ระบุ